Działalność Fundacji, jak i Medicover, nie ogranicza się wyłącznie do projektów realizowanych na gruncie polskim. Fundacja prężnie działa także w zakresie współpracy międzynarodowej, angażując się w aktywną pomoc przy różnego rodzaju inicjatywach.

NADZIEJA DLA KASISI

Dom Dziecka Kasisi, założony w 1926 roku przez polskie siostry zakonne, zapewnia schronienie 260 osieroconym lub porzuconym dzieciom z całej Zambii. Finansowany jest w całości przez ludzi dobrej woli – osoby prywatne, firmy i instytucje. Wsparcie ośrodkowi zapewnia także Fundacja Kasisi, powołana specjalnie w tym celu przez znanego dziennikarza Szymona Hołownię.

Od 2012 r. Fundacja Medicover również angażuje się we wsparcie tej placówki. W ramach programu „Nadzieja dla Kasisi” wolontariusze Fundacji Medicover wyjeżdżają do Zambii, aby pomagać dzieciom z ośrodka Kasisi.

Do tej pory placówkę odwiedziło 4 wolontariuszy Medicover – lekarze i pielęgniarki. Zajmowali się oni m.in. leczeniem dzieci. Ich wielkie serca i niebywałe poświęcenie są doskonałym przykładem dla innych. Pod koniec 2013 r., we współpracy z Fundacją Kasisi, Fundacja Medicover rozpoczęła przygotowania do kolejnej edycji programu „Nadzieja dla Kasisi”. Tym razem szczególnie potrzebni będą fizjoterapeuci. Do udziału w wolontariacie zaproszona została również jedna osoba bez kompetencji medycznych – do organizacji wolnego czasu dzieciom przebywającym w Kasisi.

 

SMILING HOSPITAL FOUNDATION

W 2013 r. Fundacja Medicover nawiązała współpracę ze Smiling Hospital Foundation z Węgier. Zadania Fundacji w ramach tej współpracy opierają się przede wszystkim na akcjach prowadzonych przez wolontariuszy na oddziałach dziecięcych w szpitalach. Wolontariusze organizują dzieciom gry, zabawy, zajęcia plastyczne etc. – wszystko po to, aby uprzyjemnić im pobyt w szpitalu. Planowane jest rozszerzenie tej współpracy także na naszych południowych sąsiadów: Czechy i Słowację. Każdy kraj zaangażowany w tę inicjatywę reprezentowany jest przez jedną instytucję – nasz kraj reprezentuje właśnie Fundacja Medicover.

 

RALUCA DOWN CENTRE

Projekt polegający na wsparciu ośrodka Raluca Down Center w Rumunii, przeznaczonego dla nastolatków z zespołem Downa. Współpraca ta opiera się przede wszystkim na wsparciu finansowym tej placówki. Należy także wspomnieć, że część badań laboratoryjnych dla wychowanków tego ośrodka wykonywała firma Synevo, przy wsparciu finansowym Centralnego Laboratorium badań klinicznych Synevo w Rumunii. W ubiegłym roku, w evencie Master Chef, zorganizowanym w ramach obchodów Dnia Centrum Nastolatków z zespołem Downa, wziął udział przedstawiciel Firmy Synevo. Fundacja Medicover planuje kontynuację wsparcia finansowego tej placówki również w roku 2014.

 

OUR KIDS

Medicover współpracuje także z organizacją German Polish Ukrainian Society w ramach projektu „Our Kids”. Jest to pilotażowy, nowatorski projekt, którego głównym celem jest niesienie pomocy potrzebującym ukraińskim dzieciom poprzez działania stanowiące połączenie najlepszych praktyk z Ukrainy oraz Unii Europejskiej. Działania te mają m.in. zapewnić dzieciom odpowiednie warunki w ich środowiskach rodzinnych. Członkowie tej organizacji prowadzą też działania w kierunku deinstytucjonalizacji niektórych przepisów oraz dostarczanie zintegrowanych usług dla dobra dzieci. W ramach tej współpracy firma Synevo będzie realizować bezpłatne badania laboratoryjne.