Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, prowadzony przez Fundację od 2014 roku, walczy o zdrową teraźniejszość i przyszłość polskich dzieci. Głównym celem PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz innych chorób cywilizacyjnych w przyszłości. Dotychczas obejmował uczniów klas gimnazjalnych w 4 polskich miastach – Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i kilku gminach ościennych. Od roku szkolnego 2017/2018, w związku z reformą edukacji – Program skierował swoje działania także do uczniów klas IV szkół podstawowych we Wrocławiu. Jak dotąd, w przedsięwzięciu wzięło udział 158 gimnazjów oraz 67 szkół podstawowych.

Program przeciwdziała nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, podnosi świadomość zdrowego trybu życia wśród całych rodzin, które razem z dzieckiem są do niego zapraszane. Dotąd, już ponad 60 000 młodych ludzi w różnej formie skorzystało z Programu. Wszystkie elementy Programu są BEZPŁATNE dla jego uczestników.

Cele Programu PoZdro! są osiągane przy pomocy trzech podstawowych elementów:

  • Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek).

  • Drugim elementem PoZdro! jest edukacja młodzieży poprzez innowacyjne Lekcje Multimedialne PoZdro! W 2016 roku bezpłatnie udostępnione zostało szkołom 40 000 pakietów Lekcji Multimedialnych dla uczniów, zgodnych z podstawą Programową. Ideą pakietu jest włączanie środowiska szkolnego w promocję zdrowego stylu życia, akcentowanie roli sportu i właściwej diety. Dodatkowo, w ramach Programu przeprowadza się szkolenia w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej.
    Szkolenia HEPS dla nauczycieli

  • W ramach trzeciego elementu Programu, dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa, specjalisty aktywności fizycznej. Do tej pory uczestnicy PoZdro! odbyli już ponad 32 tys. indywidualnych wizyt tego typu. Jednak to nie wszystko. W ramach Programu przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla całych rodzin (dotychczas – 75), regularne zajęcia sportowe mające inspirować do spróbowania różnych dyscyplin sportu (już ponad 50) oraz warsztaty dla rodziców moderowane przez psychologa, tzw. Klub Rodziców PoZdro!, służące wymianie doświadczeń (ponad 20 spotkań). Dostępny jest ponadto bezpłatny Poradnik PoZdro! – kompendium wiedzy o zdrowym trybie życia. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu PoZdro! http://po-zdro.pl/poradnik  

PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Dotychczas, zostało przebadanych już ponad 21 tys. gimnazjalistów, a ponad 3 tys. rodzin objętych zostało specjalistycznym, dwuletnim wsparciem. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około półtora tysiąca dzieci, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne. Dotychczas Program ukończyło już około 350 rodzin.

Program PoZdro! jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 2017 roku został odznaczony złotą statuetką w międzynarodowym konkursie dla firm i instytucji odpowiedzialnych społecznie - The International CSR Excellence Awards. Honorowy patronat nad Programem PoZdro! sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia.

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro

Filmy, animacje, relacje z zajęć sportowych, kampanie społeczne PoZdro! obejrzeć można na kanale YouTube PoZdro!

Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.

Prezentacja dla Rodziców

Prezentacja dla Młodzieży