Porody rodzinne i opieka w naszym szpitalu

12.05.2021
Drodzy Rodzice, dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Wam oraz dziecku nie tylko komfortowe, ale także możliwie najbardziej bezpieczne warunki. Wdrożenie dodatkowych procedur pomogło nam utrzymać ciągłość działania, dzięki czemu każdego dnia jesteśmy miejscem bezpiecznych narodzin kolejnych dzieci.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Każda osoba wchodząca na teren naszego szpitala przechodzi tzw. triage, czyli wstępną ocenę pod kątem epidemiologicznym. Stan zdrowia partnera jest przez nas kontrolowany na wejściu oraz regularnie w trakcie całego pobytu, zapewniamy mu również wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki etc.). Obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem na oddział – obuwie własne. Rekomendujemy, aby partner Pacjentki odbył domową kwarantannę, trwającą 14 dni przed terminem porodu ciężarnej lub terminem przyjęcia do szpitala.

JAK ODBYWAJĄ SIĘ PORODY RODZINNE

Wiedząc, jak ważne jest wspólne przeżywanie narodzin dziecka, utrzymujemy możliwość porodów rodzinnych. W przypadku porodu siłami natury umożliwiamy partnerom obecność przy porodzie na sali porodowej. W przypadku cięcia cesarskiego – osoba towarzysząca ma możliwość wejścia na teren sali cięciowej, ale zobowiązana jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu.

POBYT OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W SZPITALU

Osoba towarzysząca może być obecna w Szpitalu do czterech godzin po porodzie w przypadku pobytu w pokoju jednoosobowym lub do dnia wypisu Pacjentki z dzieckiem w przypadku pobytu w pokoju rodzinnym. Po opuszczeniu oddziału osoba towarzysząca nie będzie miała już możliwości powrotu na niego, może natomiast odwiedzać Pacjentkę. Odwiedziny odbywają się w godzinach 16.00-18.00. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustalenie z ordynatorem lub lekarzem przez niego upoważnionym innych godzin odwiedzin.

ODWIEDZINY

Odwiedziny odbywają się w godzinach 16.00-18.00. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustalenie z ordynatorem lub lekarzem przez niego upoważnionym innych godzin odwiedzin. Możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby odwiedzającej.

Osoba odwiedzająca ma obowiązek na wezwanie personelu poddać się triażowi obejmującemu wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury. Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych.

Osoby odwiedzające mają obowiązek:

  • zawsze mieć założoną maseczkę szczelnie zakrywającą nos i usta,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania dystansu od innych osób,
  • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Szpitala.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz osób odwiedzających rekomendujemy, aby odwiedzający byli zaszczepieni p/SARS-CoV-2, posiadali ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny) albo okazali zaświadczenie o statusie ozdrowieńca. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć dzieci poniżej 14-go roku życia.


Stan na dzień 16.06.2021

Data dodania 12.05.2021
Data ostatniej aktualizacji 24.06.2021