Podwyższone zasady bezpieczeństwa w placówkach Medicover

29.04.2020
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów a także ochronę naszego personelu w placówkach medycznych wdrożyliśmy działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem.
 1. W strefie wejścia do Centrów Medicover wprowadziliśmy pomiar temperatury oraz obowiązkową ankietę medyczną w celu wstępnej diagnozy potencjalnych objawów zarażenia koronawirusem COVID-19 oraz oceny ryzyka transmisji wirusa. Pacjent z podwyższoną temperaturą lub objawami infekcji jest od razu izolowany oraz przyjęty przez lekarza w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
 2. Wszyscy nasi pracownicy medyczni i niemedyczni Centrów Medicover przed przystąpieniem do pracy są diagnozowani pod kątem potencjalnych objawów zarażenia – w przypadku ich wystąpienia pracownik nie przystępuje do pracy. Od razu jest izolowany i opuszcza placówkę medyczną.
 3. Wdrożyliśmy regularną dezynfekcję gabinetów oraz cotygodniowe ozonowanie całych Centrów Medicover.
 4. W recepcji zamontowaliśmy przesłony ochronne.
 5. W recepcjach i poczekalniach udostępniliśmy płyn do dezynfekcji rąk.
 6. W recepcjach udostępniliśmy maseczki ochronne dla pacjentów.
 7. Edukujemy pacjentów, aby zachowali odstęp co najmniej 2 metrów od pracownika recepcji i od innych pacjentów przebywających w poczekalni.

Dodatkowo wdrożyliśmy specjalne procedury bezpieczeństwa zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt w Centrum Medicover.

 1. W każdym mieście wyznaczyliśmy Centra Medicover, w których w sposób bezpieczny przyjmujemy dzieci zdrowe. W niektórych placówkach mamy odrębne wejście do części pediatrycznej i obsługa dzieci jest całkowicie wydzielona. Jeśli w danym mieście nie mamy takich możliwości – przyjmowanie dzieci zdrowych w placówce odbywa się tylko w określonych godzinach, kiedy na jej terenie nie przebywają pacjenci z objawami infekcji.
 2. Wdrożyliśmy dłuższe odstępy czasowe pomiędzy wizytami dzieci zdrowych, aby w poczekalni przebywało jak najmniej osób.
 3. Skróciliśmy do minimum czas przebywania dziecka i rodzica w gabinecie i na terenie placówki.
 4. Wprowadziliśmy przed każdą wizytą szczepienną telefoniczny wywiad epidemiologiczny i kwalifikację do szczepienia, aby na wizytę w placówce przychodziły tylko osoby zdrowe.
 5. Podajemy maksymalną liczbę szczepionek podczas jednej wizyty, aby ograniczyć liczbę wizyt szczepiennych.
 6. Przyjmujemy dziecko tylko z jednym, zdrowym opiekunem i dbamy o to, aby opiekun miał założoną maseczkę ochronną na twarzy podczas przebywania w Centrum Medicover.
 7. Wprowadziliśmy dla personelu medycznego zaostrzone procedury przestrzegania zasad stosowania Środków Ochrony Indywidualnej oraz higieny rąk – obowiązkowe noszenie maseczki chirurgicznej, przyłbicy, rękawiczek ochronnych, codzienna zmieniana odzież ochronną.

Przychodząc na wizytę do Centrum Medicover prosimy Cię o odpowiedzialne zachowanie.

 1. Nie przychodź na wizytę z osobami towarzyszącymi. Dbaj o swoje i ich bezpieczeństwo.
 2. Od razu po wejściu do centrum zdejmij odzież wierzchnią i powieś ją w wyznaczonym miejscu.
 3. Umyj lub zdezynfekuj ręce. Specjalny płyn do dezynfekcji dostępny jest we wszystkich recepcjach i poczekalniach. W każdym centrum są toalety dostępne dla wszystkich pacjentów, w których można umyć dłonie mydłem i ciepłą wodą.
 4. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, noś maseczkę ochronną lub zasłaniaj usta i nos chustką czy szalikiem.
 5. Podczas pobytu w placówce zachowaj bezpieczną odległość przynajmniej 2 metrów od personelu oraz innych pacjentów.
 6. Nie dotykaj nosa, ust i ogólnie twarzy.
 7. Unikaj dotykania powierzchni lub wspólnych elementów w placówce.
 8. Używaj chusteczek dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, które musisz dotknąć.
 9. W celu uregulowania ewentualnych płatności korzystaj z karty płatniczej.
 10. Po wyjściu z gabinetu i opuszczeniu placówki medycznej zdezynfekuj ręce.
Data dodania 29.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 29.04.2020