Czy z opieki medycznej mogę korzystać w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą?

Polska:

Jeżeli posiadasz opiekę medyczną w Medicover możesz korzystać z placówek Medicover wyszczególnionych na naszej stronie Placówki medyczne

Poza Polską:

Jeżeli Twój pakiet obejmuje Ubezpieczenie w Podróży możesz skorzystać z pomocy w nagłych przypadkach za granicą. Sprawdź szczegóły.

Jak zgłosić szkodę w ramach pakietu "Opieka w Podróży”?

W razie wystąpienia nagłego zachorowania lub wypadku Ubezpieczony powinien skontaktować się z Centrum Assistance, telefon: +48 22 483 39 70 (zgłoszenia w języku polskim i angielskim).

W przypadku szkody refundacyjnej, która mogłaby być podstawą roszczenia objętego Polisą lub następstw nieszczęśliwych wypadków należy niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej Towarzystwo pod adresem:

Departament Likwidacji Szkód
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
Ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
tel. 022/ 528 51 00, fax. 022/ 528 52 52


Wszelkie wymagane świadectwa i informacje powinny być sporządzone w formie wskazanej przez Towarzystwo, a koszty ich uzyskania i dostarczenia obciążają wnoszącego roszczenia.

Szczegółowe zakresy i sumy ubezpieczenia Colonnade dla posiadaczy kart: Niebieskiej Prestige, Srebrnej, Złotej i Platynowej znajdują się w Medicover OnLine w zakładce "Zakres Opieki".

W przypadku pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia zachęcamy do kontaktu
z Centrum Obsługi Klienta Medicover pod numerami: tel. kom. 500 900 500 email: dok@medicover.pl

Jak sprawdzić aktualny wykaz placówek medycznych?

Aktualny wykaz Centrów Medicover i placówek współpracujących znajdziesz na naszej stronie Placówki medyczne

Jak dojechać do placówki Medicover?

Aktualny wykaz Centrów Medicover i placówek współpracujących znajdziesz na naszej stronie stronie Placówki medyczne

Po wybraniu placówki kliknij na jej nazwę. Otworzy się podstrona z informacjami dotyczącymi każdej z placówek w tym z mapą dojazdową.

Jak skontaktować się bezpośrednio z wybranym Centrum Medicover?

Kontakt z Centrami Medicover możliwy jest za pośrednictwem Centrum Kontaktu z Klientem dostępnego pod numerem
500 900 500.

Godziny pracy Centrum Kontaktu z Klientem:

  •  pon.-pt. w godz. 7:00-21:00
  •  sob.-nd. i święta w godz. 8:00-18:00.

Jeżeli posiadasz opiekę medyczną w Medicover możesz skorzystać z wygodnej aplikacji Medicover OnLine pod adresem mol.medicover.pl .

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia możesz kontaktować się z całodobowym Pogotowiem Hot Line Medicover pod numerem 500 900 999.

Jak można sprawdzić zakres usług oferowanych w Centrach Medicover i placówkach współpracujących?

Aktualny wykaz zakresu usług medycznych oferowanych w Centrach Medicover i placówkach sieci medycznej znajdziesz na naszej stronie Placówki i lekarze

Po wybraniu placówki kliknij na jej nazwę. Otworzy się podstrona z informacjami dotyczącymi każdej z placówek.

 

Jaką pomoc mogę otrzymać poza godzinami pracy placówek Medicover?

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia możesz kontaktować się z całodobowym Pogotowiem Hot Line Medicover pod numerem 500 900 999