Medicover Senior

Medicover Healthcare Services stale inwestuje w wysokospecjalistyczną opiekę medyczną oraz rozszerza ofertę o nowe usługi. Misją powołanego w ubiegłym roku dedykowanego Działu Opieki Długoterminowej jest kompleksowe zaspokojenie potrzeb osób starszych i ich rodzin, w ramach jednej organizacji opartej na otwartej komunikacji, partnerstwie, poszanowaniu wartości i wiarygodności.

W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby związane ze zdrowiem i utrzymaniem samodzielności osób starszych, Medicover Senior oferuje cztery grypy usług.

  • Poradnia geriatryczna – adresująca potrzeby osób sprawnych, ale potrzebujących stałej opieki medycznej ze względu na jedną lub kilka współistniejących chorób przewlekłych.
  • Opieka domowa – usługi te świadczone są w domu pacjenta i kierowane do osób o średnim poziomie sprawności. Mają one za zadanie wspieranie pacjenta, który ma problemy z samodzielnością. Wsparcie dotyczy czynności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego (takich jak pranie, sprzątanie, zakupy) oraz samoopieki (przygotowywania i spożywania posiłków, utrzymania higieny). W momentach pogorszenia stanu zdrowia usługi te wspomagane są przez świadczenia medyczne – wizyty lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitację.
  • Opieka dzienna – oferowana osobom o dość niskiej samodzielności. Pacjenci w ośrodkach pobytu dziennego nie pozostają na stałe. Działania terapeutyczne są realizowane w określonych godzinach pobytu, po których pacjent wraca do domu. Tego typu forma opieki jest rozwiązaniem przede wszystkim dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne formy demencji. W ciągu dnia pacjent pozostaje po opieką wykwalifikowanego personelu. Dodatkowo prowadzone są usprawniające zajęcia, mające na celu utrzymanie samodzielności pacjenta. Na wieczór i noc pacjent wraca do domu.
  • Opieka stacjonarna (domy opieki) – odpowiadająca na potrzeby osób o niskiej samodzielności, wymagające całodobowego dostępu do wykwalifikowanego personelu opiekuńczego i medycznego.

Dzięki kompleksowej ofercie Medicover Senior, pacjent może korzystać z różnych form opieki w miarę zmieniających się potrzeb, i z zachowaniem jej ciągłości. Ciągłość ta oznacza w praktyce przede wszystkim przepływ informacji o pacjencie, koordynację usług a często korzystanie z opieki tego samego, znanego już personelu.

W Warszawie Spółka Medicover Senior świadczy usługi ambulatoryjne, opieki domowej i pobytu dziennego. Poza Warszawą – we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście, uruchomiliśmy kompleksową opiekę domową.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 100% osób korzystających z opieki domowej oferowanej przez Medicover Senior w Warszawie, poleciłoby nasze usługi rodzinie lub znajomym.

Z myślą o bliskich Pacjentów Medicover – ich rodzicach, dziadkach i innych krewnych, stworzyliśmy specjalny program Blisko Bliskich, z którego teraz mogą Państwo skorzystać na promocyjnych warunkach.

Dowiedz się więcej>>