Medicover po raz kolejny w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

18.04.2017
Dwa największe projekty Fundacji Medicover, Program PoZdro! i działania w ramach wolontariatu, zostały wyróżnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Działania Fundacji Medicover od lat zmieniają otaczającą rzeczywistość na lepszą poprzez m.in. wzmacnianie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i dbania o zdrowie. Wypełniają w ten sposób misję społeczną Grupy Medicover. Dumą napawa nas fakt, iż wydawany rokrocznie Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już po raz trzeci docenił Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!. Projekty prowadzone przez Fundację w ramach wolontariatu, w Polsce i poza jej granicami, ujęte zostały w tejże publikacji po raz drugi. Program PoZdro! oraz wolontariat docenione zostały jako długofalowe, dobre praktyki Grupy Medicover.

PoZdro! - największe z dotychczasowych przedsięwzięć Fundacji, ma na celu zredukowanie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne wynikające z niezdrowego stylu życia, walkę z nadwagą i otyłością wśród nastolatków i ich rodzin. Dotychczas przebadano ponad 19 200 gimnazjalistów z czterech miast projektu (Gdyni, Lublina, Warszawy i Wrocławia), a 2400 z nich zakwalifikowano do indywidualnych 2-letnich sesji zmiany trybu życia, prowadzonych przez specjalistów Fundacji – lekarza, dietetyka, trenera i psychologa. W ramach Programu przekazywano wiedzę także za pomocą atrakcyjnych, zgodnych z podstawą programową, lekcji multimedialnych w 450 szkołach. Projekt PoZdro!, jako sprawdzona, dobra praktyka, jest w tym roku implementowany na gruncie Rumunii.

Wolontariat w ramach Grupy Medicover ujęty został przez twórców Raportu już po raz drugi. Warto zaznaczyć, że wolontariat Medicover to inicjatywa oddolna, w ramach której pracownicy Grupy mogą zgłaszać Fundacji swoje pomysły na pomaganie innym. W 2016 roku, w ramach wolontariatu zrealizowane zostały 43 projekty. Wśród nich znalazły się: wsparcie Ośrodków Preadopcyjnych w Otwocku oraz Częstochowie; Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu; Instytutu Onkologii na warszawskim Ursynowie; kilka akcji pt. Biała Niedziela (bezpłatne badania mammografii, densytometrii, poziomu glukozy, RR i innych); wsparcie Stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”; przedszkola dla dzieci z autyzmem; organizacja akcji stomatologicznych dla Dzieci z Domów Dziecka; szkolenia z pierwszej pomocy; Szlachetna Paczka; Rajd Rowerowy wolontariuszy Fundacji Medicover (w zorganizowanych Niebieskich Miasteczkach przebadano ponad 2 tys. osób); organizacja akcji świątecznych.

Fundacja wspiera również szkołę dla dzieci z autyzmem i Dom Dziecka im. Korczaka. Aktywnie prowadzone są działania międzynarodowe, w tym duża akcja z bezpłatnymi badaniami mieszkańców Lwowa na Ukrainie czy wsparcie Domu Pomocy dla Dzieci i Domu Matki w Bukareszcie w Rumunii. W 2016r. Fundacja powołała nowy projekt Medi-Cover Band, czyli zespół rockowy, w którego skład wchodzą pracownicy Grupy Medicover. Środki zebrane podczas charytatywnych koncertów zespołu przeznaczane są na muzykoterapię. W sumie, w 2016 roku, ponad 600 osób spędziło na wolontariacie ponad 5 tys. godzin! Z projektów Fundacji skorzystało bezpośrednio ponad 3,8 tys. osób. Wsparcie otrzymało 45 instytucji.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przygotowywany corocznie przez niezależną organizację pozarządową – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentowane są w nim przykłady dobrych praktyk mogących stanowić inspirację do prowadzenia działań CSR przez inne firmy, instytucje i organizacje. W tym roku miała miejsce 15., jubileuszowa edycja Raportu.

Wszelkie informacje o Programie PoZdro!, a także materiały filmowe, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro Program PoZdro! objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Informacje na temat kręgu działań Fundacji w ramach wolontariatu znajdują się TUTAJ

Data dodania 18.04.2017
Data ostatniej aktualizacji 15.01.2019