Medicover partnerem globalnej akcji screeningowej

28.04.2017
1 maja rusza międzynarodowa kampania May Measurement Month – Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego. Medicover jest jednym z partnerów badania w Polsce.
Medicover partnerem globalnej akcji screeningowej
Podwyższone ciśnienie tętnicze jest najsilniejszym pojedynczym czynnikiem całkowitego ryzyka zgonów oraz ryzyka wystąpienia wielu chorób. Eksperci nazywają je „cichym zabójcą”, bo rozwija się niepostrzeżenie i przez długie lata nie daje żadnych objawów.

W odpowiedzi na niepokojące statystyki dotyczące nadciśnienia tętniczego wśród ludności na całym świecie, Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego, zorganizowały ogólnoświatowe badanie May Measurement Month , czyli Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego.

Głównym celem kampanii jest podniesienie społecznej świadomości w obszarze diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Badanie ma na celu pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca u dorosłych powyżej 18. roku życia, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w ciągu ostatniego roku. Przewidziany jest również krótki wywiad lekarski. Wszystkie gromadzone dane będą miały charakter anonimowy, a po zebraniu zostaną przesłane drogą elektroniczną do centralnej, światowej bazy danych. Pacjenci, których wynik pomiaru ciśnienia będzie wskazywał na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, otrzymają pisemną poradę z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań, np. zmiany diety i stylu życia.

W ramach kampanii organizatorzy postawili sobie za cel przebadanie ponad 25 mln ludzi na całym świecie, w tym od 50 tys. do 250 tys. Polaków.

Akcja potrwa od 1 do 31 maja. Pomiary będą wykonywane w Centrach Medicover wśród pacjentów oraz w aptekach Medicover wszystkim zainteresowanym.

Zapraszamy! 
Data dodania 28.04.2017
Data ostatniej aktualizacji 12.01.2019