Jak złożyć opinię dotyczącą jakości usług świadczonych przez Medicover?

Opinię dotyczącą usług świadczonych przez Medicover możesz złożyć:

- elektronicznie

  • po zalogowaniu do Medicover OnLine wybierając ikonę „Twoje sugestie” (z prawej strony ekranu) – Medicover OnLine dostępne na naszej stronie internetowej www.medicover.pl
  • wypełniając ankietę elektroniczną na stronie www.medicover.pl zakładka: „Kontakt”, następnie „Podziel się z nami Twoimi sugestiami i opiniami”
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres dok@medicover.pl

- pisemnie - przesyłając korespondencję do biura Medicover na adres: Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

W treści zgłoszenia podaj:

  •  imię i nazwisko
  •  nr karty Medicover bądź numeru PESEL
  •  telefon lub adres e-mail, na który skontaktujemy się z wyjaśnieniami
  •  szczegółowego opisu zdarzenia

- osobiście - w recepcji Centrum Medicover

- telefonicznie - dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer 500 900 500

Rozpatrywanie zgłoszeń:

  •  Każde zgłoszenie, niezależnie od jego formy, jest niezwłocznie przekazywane do Działu Obsługi Klienta i tam rozpatrywane.
  •  Odpowiedzi staramy się udzielać średnio w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, chyba że do rozwiązania sprawy konieczne jest uzyskanie dodatkowych dokumentów.

W jaki sposób mogę skontaktować się z Medicover?

Skorzystaj z zakładki Kontakt i pomoc