Kontakt

Małgorzata Deryło
Rekrutacja lekarzy

Małgorzata Smolińska
Rekrutacja lekarzy stomatologów, higienistek i asystentek stomatologicznych

Paweł Abramczyk
Rekrutacja pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu medycznego

Kinga Strzeszewska
Rekrutacja dla biznesu

Katarzyna Grabowska
Rekrutacja obsługi pacjenta