W ramach kampanii Healthy Workplaces, której partnerem jest Medicover, w dniach 03.10 – 30.11.2017 została zorganizowana w firmie kampania pod nazwą „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Wydarzenie zorganizował Wellbeing Team, w którego skład wchodzili pracownicy z różnych działów firmy: Fundacji, HR, Zespołu ds. profilaktyki zdrowotnej w Pionie Medycznym, BHP oraz Medicover GO. Kampania zaadresowana była do wszystkich pracowników Medicover w Polsce. Ambasadorem kampanii była Dyrektor ds. Rozwoju Operacyjnego Medicover.

W ramach kampanii zorganizowano następujące wydarzenia:

- Testowanie Symulatora Doznań Starczych - wyjątkowe i innowacyjne warsztaty, podczas których pracownicy mogli sprawdzić na sobie, z jakimi ograniczeniami własnego ciała, takimi jak pogorszenie wzroku, sprawności ruchowej, osłabienie słuchu, mogą spotkać się w przyszłości. W trakcie konsultacji został użyty tzw. Senior Suit – specjalny kombinezon, składający się z kilku elementów, które można na siebie założyć, uzyskując za ich pomocą efekt podobny do pogarszających się zdolności sensomotorycznych w podeszłym wieku.

- Jak gasić pożar?- warsztaty dotyczące praktycznych umiejętności związanych z gaszeniem pożarów, prowadzone przez doświadczonych strażaków. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli szeroką wiedzę na temat różnych typów pożarów i materiałów gaśniczych, a także mogli, w kontrolowanych warunkach, ugasić prawdziwy ogień.
FILMIK

- Ergonomiczny Instruktaż Stanowiskowy – konsultacje ergonomistów Medicover, prowadzone w formie instruktażu, bezpośrednio na stanowiskach pracy dla pracowników biurowych. Poruszane były następujące tematy: prawidłowe ustawienie fotela, stołu i monitora ekranowego względem dostosowania go do indywidualnych potrzeb pracownika i korekta dotychczasowych ustawień, właściwa organizacja stanowiska pracy z laptopem, właściwe ustawienie klawiatury i myszy, wyposażenie pomocnicze na stanowisku pracy (podnóżek, uchwyt na dokumenty, podkładka pod mysz, podstawka pod laptop), omówienie typowych zmian przeciążeniowych, spowodowanych długotrwałą pracą przy komputerze i efektywne wykorzystanie 5 - minutowych przerw w pracy.

- Zdrowe Plecy - warsztat dla pracowników na temat tego, jak zapobiegać bólom kręgosłupa i stawów powiązanych z pracą, prowadzony przez fizjoterapeutkę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia chorób narządu ruchu. Była to też dla uczestników okazja do poznania kilku nowych ćwiczeń i rozciągnięcia kręgosłupa.

- Zdrowe Biuro - seminarium przygotowane dla managerów - przełożonych pracowników administracyjno – biurowych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami ergonomii, poznali nowe trendy w biurze, takie jak Fitwork, czy Activity Based Working oraz najczęstsze schorzenia, powiązane z pracą. Dowiedzieli się także, jak zmienić stanowisko biurowe na zdrowsze. Eksperci Medicover pokazali uczestnikom, jak w szybki i jasny sposób oceniać stanowisko pracy pod kątem zagrożeń oraz zaprezentowali podstawowe ćwiczenia, które można wykonywać w pracy. Uczestnicy seminarium zostali także zapoznani z wpływem środowiska pracy (m.in. hałasu, oświetlenia, temperatury i wilgotności) na zdrowie.

- Przewiduj – Unikaj – Reaguj - ogólnopolski konkurs BHP, którego tematem przewodnim było zaproponowanie rozwiązań, poprawiających warunki i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Celem konkursu było inspirowanie do podejmowania proaktywnych działań oraz upowszechnianie rozwiązań, poprawiających bezpieczeństwo oraz warunki pracy w organizacji. Wybrane zgłoszenia zostaną przekazane do dalszych konsultacji, dotyczących możliwości ich wdrożenia w organizacji.

- Zbadaj swoje miejsce pracy - ankieta on-line, mająca na celu zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie ergonomii. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet ergonomiści Medicover przygotują raport dla Zarządu z rekomendacjami i propozycjami usprawnień

- 3 poradniki z zakresu ergonomii oraz dbania o zdrowy kręgosłup udostępnione w Intranecie wszystkim pracownikom Medicover oraz specjalny film instruktażowy, na którym lekarka Medicover pokazuje, jak ćwiczyć w pracy.

- Maski ratownicze do udzielania pierwszej pomocy, rozdane wszystkim pracownikom w biurze wraz z informacją, zachęcającą do uczestnictwa w szkoleniach z pierwszej pomocy, organizowanych dla pracowników.

- Maski ratownicze do udzielania pierwszej pomocy, rozdane wszystkim pracownikom w biurze wraz z informacją, zachęcającą do uczestnictwa w szkoleniach z pierwszej pomocy, organizowanych dla pracowników

- Oznaczenia klatek schodowych w biurze – znak „trzymaj się poręczy”

Kampania została przyjęta przez pracowników Medicover bardzo pozytywnie.