II Konferencja „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej” w Lublinie

21.06.2019
Fundacja Medicover zorganizowała 7 maja w Lublinie drugą już edycję konferencji ESMS. Spotkali się na niej przedstawiciele samorządów, pielęgniarki szkolne oraz podstawowej opieki zdrowotnej by podjąć debatę na temat kondycji i zmian w medycynie szkolnej, cyfryzacji szkoły, dobrych praktyk i wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia i ewaluacji programów profilaktycznych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Konferencji: http://bit.ly/KonferencjaESMSLublin

- Żyjemy w niesamowitych czasach, w których postęp technologiczny stwarza ogromne perspektywy. Z zaniepokojeniem obserwujemy jednak, że nadal jest duża grupa młodych ludzi, którzy, choć z łatwością opanowują technologiczne nowinki, nie wiedzą, jak dbać o własne zdrowie. Digitalizacja pozwala na uporządkowywanie danych w czasie rzeczywistym i podnoszenie standardu życia młodych ludzi oraz lokalnych mieszkańców. Aby być skutecznym musimy najpierw zadbać o siebie, a potem pomóc innym. Bez odpowiedniej opieki osobistej rozwiązania technologiczne przestaną być skuteczne – mówił podczas konferencji Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

Digitalizacja szkoły postępuje w bardzo szybkim tempie. W placówkach oświatowych znajdziemy już multimedialne biblioteki, tablice, dzienniki elektroniczne a w niektórych szerokopasmowy internet. Ważne, aby w ślad za zmianami szła także cyfryzacja szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, która stanowi niezwykle ważny czynnik rozwoju medycyny szkolnej, placówek oświatowych oraz samorządowych działań prozdrowotnych.

Celem zorganizowanej przez Fundację Medicover Konferencji „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej. Programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny.” było spotkanie podmiotów zaangażowanych w projektowanie i realizację działań na rzecz zdrowia dzieci oraz określenie możliwości budowania konstruktywnych koalicji wokół wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych.  Zastanawiano się również nad poprawą stanu zdrowia uczniów i systemu opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania przy zastosowaniu narzędzi, które mają na celu usprawnienie, ułatwienie pracy pielęgniarek lub higienistek szkolnych i otoczenie dzieci lepszą diagnostyką. Nowym dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, nowatorskim narzędziem, wydatnie podnoszącym standardy pracy pracowników medycznych w placówkach oświatowych mógłby być Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, narzędzie IT, które udostępnia i wdraża we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Fundacja Medicover. 

Zalety wykorzystania Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej, jako narzędzia dla JST, pielęgniarki szkolnej, dyrektora szkoły zaprezentowała Agnieszka Skowrońska, Koordynator Lokalny Programu „PoZdro!” Fundacji Medicover. Badania z wykorzystaniem narzędzia informatycznego ESMS umożliwiają monitorowanie stanu zdrowia uczniów, przygotowywanie raportów statystycznych uwzględniających wiek oraz płeć dzieci, a także planowanie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia uczniów w bieżącym lub kolejnym roku szkolnym.

Na podstawie raportów generowanych przez system mamy możliwość porównywania danych z wielu szkół i przygotowywania profilaktyki dla konkretnej populacji. Dzięki wdrażaniu ESMS pielęgniarki stają się swoistą skarbnicą wiedzy. Jeśli okazuje się, że dziecko ma wadę postawy, będzie wiedzieć jaką profilaktykę zastosować i co zrobić z wynikami badań – mówiła Agnieszka Skowrońska. - W województwie lubelskim, obok Lublina mamy pięć gmin, w których od roku szkolnego 2014/2015 kolejno wdrażano Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”: Wólka, Konopnica, Niemce, Jastków i Wąwolnica. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że na Lubelszczyźnie ogromny problem jest z nadwagą i otyłością - występują średnio u 22,5% przebadanych. Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem aż 73,9% młodzieży.  Dopasowanie rozwiązań do populacji, która ich potrzebuje jest naszym głównym celem.

Uczestnicy dowiedzieli się również, jak ważnym elementem programu polityki zdrowotnej jest ewaluacja oraz jak w praktyce i przy tworzeniu programu profilaktycznego wykorzystać metodę SMART – o czym opowiedziała Kamila Szarejko, Kierownik Programów Fundacji Medicover.

- Metoda SMART jest metodą dla pragmatyków, niekoniecznie wizjonerów. Wyznaczanie celu, który chcemy osiągnąć odbywa się na kilku płaszczyznach. Przykładowo przy jego tworzeniu powinniśmy zadać sobie pytanie, co ważnego można zyskać dzięki jego realizacji oraz co istotnego zmieni się w danym obszarze po jego osiągnięciu Dzięki zastosowaniu metody SMART w tworzeniu programu polityki zdrowotnej możemy mieć pewność, że będzie on dobrze dopasowany do potrzeb mieszkańców.

W procesie planowania programu polityki zdrowotnej ważne jest określenie celów głównych oraz celów szczegółowych. Każdy PPZ powinien mieć wyraźnie zdefiniowany i precyzyjnie wytyczony cel główny, którego osiągnięcie stanowić będzie potwierdzenie skuteczności zaplanowanych i podejmowanych działań.

II Konferencja ESMS odbyła się 7 maja 2019 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie. Partnerem wydarzenia została Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Urząd Miasta Lublin. Projekt ESMS jest prowadzony pod Patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Pierwsza edycja Konferencji miała miejsce 18 maja 2018 roku w Warszawie.

Pełna relacja i więcej informacji o ESMS na stronie: www.esms.fundacjamedicover.pl

Zalety „Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej”, który pielęgniarkom szkolnym udostępniać chce Fundacja Medicover:

- System wykorzystany był w badaniach przesiewowych 24 000 uczniów podstawówek i gimnazjów w Lublinie, Gdyni, Warszawie i Wrocławiu, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”.

- Program jest intuicyjny i ustandaryzowany – pielęgniarka krok po kroku wypełnia i wpisuje dane –system podpowiada możliwe rozwiązania.

- Usprawnia i ułatwia pracę pielęgniarek szkolnych przy badaniach przesiewowych uczniów.

- Ujednolica system zbieranych pomiarów, ułatwia dostęp do nich.

- Umożliwia budowanie realnej, dopasowanej polityki prozdrowotnej w populacji danej szkoły.

- Zapewnia narzędzia do komunikacji, np. z rodzicami, poprzez generowaną i drukowaną Kartę Zdrowia. Rodzic otrzymuje ją w zamkniętej kopercie. Karta czytelnie przedstawia wyniki badań przesiewowych, wyszczególnia nieprawidłowości, zalecenia. Do koperty możliwe jest dołączenie informacji o dziejących się na terenie miasta programach profilaktycznych lub innych skierowanych do rodzin.

- Możliwość tworzenia raportów statystycznych – dla JST, pielęgniarek, dyrekcji – są one dostępne od ręki. Można zobaczyć, z jakimi problemami w danej szkole, w danej dzielnicy, czy mieście się borykamy.

- Jest w zgodzie z najnowszymi wytycznymi RODO, szanuje poufność danych. Dostęp do indywidualnych danych ucznia mają tylko pielęgniarki i POZ – w zależności od tego, kto w danym momencie jest administratorem danych. Na rzecz szkoły, czy samorządu będą mogły być wygenerowane tylko populacyjne raporty statystyczne, z możliwością wyboru zestawień (np. chłopcy vs dziewczynki).

- Uatrakcyjnia zawód pielęgniarki szkolnej. Elektroniczny System Medycyny Szkolnej po raz pierwszy w Polsce wprowadzony został w Gdyni w b.r. szkolnym. Dzięki ESMS 12 pielęgniarek szkolnych przebadało już ponad 700 uczniów.

Co szczególnie istotne wdrożenie ESMS odpowiada na wyzwania społeczne związane ze zdrowiem i profilaktyką zdrowotną wśród dzieci. System spełnia 5 z 17 punktów zawartych w Agendzie 2030 ogłoszonej przez ONZ w 2015 roku:

- koniec z ubóstwem (m.in. poprzez dostęp do edukacji i podstawowych usług),

- zero głodu (m.in. poprzez dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności),

- dobre zdrowie i jakość życia (m.in. poprzez zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej, zwiększenie finansowania ochrony zdrowia),

- mniej nierówności (m.in. poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk),

- partnerstwo na rzecz celów (poprzez zawiązywanie wielopodmiotowych, merytorycznych, funkcjonalnych koalicji w celu osiągnięcia poprawy stanu zdrowia dzieci).

Data dodania 21.06.2019
Data ostatniej aktualizacji 02.05.2023