I Konferencja ESMS z udziałem Wiceminister Zdrowia

15.06.2018
Fundacja Medicover zorganizowała w maju br., w Warszawie, konferencję „ELEKTRONICZNY SYSTEM MEDYCYNY SZKOLNEJ – programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny”. Wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, przedstawiła uczestnikom założenia procedowanej nowej „Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowisk: rządowych, samorządowych, pielęgniarskich, naukowych i medycznych.

I Konferencja „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny - konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego, Departamentów Zdrowia jednostek samorządu terytorialnego, pielęgniarek szkolnych, POZ”, 11 maja br.  podjęła temat programów zdrowotnych  - zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Miała na celu pokazanie dobrych praktyk z zakresu działań prowadzonych na terenie Polski przez jednostki samorządu terytorialnego, wymianę doświadczeń między departamentami odpowiadającymi za ich realizację, a także zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się pielęgniarki szkolne. Zorganizowana na styku różnych środowisk - stworzyła przestrzeń do konstruktywnego dialogu, diagnozy realiów, a także wyznaczyła obszary niezagospodarowane w medycynie szkolnej. Wskazała praktyczne, sprawdzone rozwiązania i systemy informatyczne, które mogą wesprzeć pielęgniarki szkolne w ich pracy. Patronat nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.   

 

Przedmiotem i tłem konferencji był także przygotowywany obecnie przez Ministerstwo Zdrowia projekt „Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami”, nad którym nadzór sprawuje Wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. Wprowadza on szereg zmian, m.in. umacnia rolę pielęgniarek szkolnych, zwiększając zakres kompetencji i zadań. Wystąpienie Pani Wiceminister poświęcone było tematowi medycyny szkolnej, współczesnych wyzwaniach z tym związanych, nowych zadaniach pielęgniarki i higienistki szkolnej, a także opiece stomatologicznej dla uczniów. Nowa ustawa ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2018/2019.

 

Nowoczesna pielęgniarka - cyfryzacja szkoły i ESMS

 

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – jako narzędzie dla JST, Pielęgniarki szkolnej, Dyrektora Szkoły – Przykład wykorzystania i ewaluacji projektów i programów na danym terenie – zaprezentowała Kamila Szarejko, Kierownik Projektów Fundacji Medicover. „Innowacyjny system informatyczny ESMS dla pielęgniarek szkolnych jest efektem sześciu lat pracy nad Programem PoZdro!. By zidentyfikować dzieci wymagające opieki, ponieważ mają otyłość, bądź nadwagę – wykorzystywaliśmy elektroniczny system medycyny szkolnej - czyli system do badań przesiewowych w szkole. W tej chwili wydaje się, że ten system jest spuścizną po dobiegającym końca Programie PoZdro! i może wspierać w budowaniu zdrowego społeczeństwa, a także być niezwykle pomocnym narzędziem dla pielęgniarek szkolnych w planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji programów. Zdajemy sobie sprawę ze średniej wieku pielęgniarek szkolnych. Dlatego, w dotychczas niezinformatyzowanej medycynie szkolnej zdecydowaliśmy się nie tylko zaoferować nasze wsparcie w postaci szkoleń, ale także proponujemy asystowanie pielęgniarkom w szkołach przy wdrażaniu systemu ESMS . Pozwoli to na lepsze i łatwiejsze zapoznanie się z aplikacją. Zaczynamy pilotażem w Gdyni” - mówiła Kamila Szarejko. 

 

Dobre praktyki miast

Przemyślane strategie polityk zdrowotnych, zaprezentowali w czasie swoich sesji przedstawiciele Urzędów Miast od kilku lat współpracujących z Fundacją Medicover przy realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!: Gdynia, Lublin i Wrocław. Gdynię reprezentowali: Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia oraz Pani Anna Melki - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Podczas wystąpienia przedstawiciele Gdyni nawiązali do trójstronnego porozumienia, które wkrótce zostanie podpisane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, w partnerstwie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacją Medicover. Pilotażowy projekt obejmie wprowadzenie w szkołach rozwiązania informatycznego opracowanego przez Fundację Medicover - „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej”, wspierającego pielęgniarki.

Lokalne programy we Wrocławiu omówiła Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Jak wynika z prowadzonych przez Fundację Medicover w latach 2015-2018 badań przesiewowych w szkołach, na terenie Wrocławia występuje najniższy wskaźnik nadwagi i otyłości, w porównaniu do Gdyni, Lublina, Warszawy. „W 2016 roku z radością przyjęliśmy zaproszenie do udziału w PoZdro!, które było istotnym uzupełnieniem tego co już w ramach działań prozdrowotnych we Wrocławiu realizowaliśmy” – mówiła Joanna Nyczak.

O mechanizmach profilaktyki i promocji zdrowia w Lublinie opowiedziała kolejno Barbara Danieluk –
Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z Urzędu Miasta w Lublinie
. Jak pokazują wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych przez Fundację Medicover w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, liczba dzieci z wadami postawy zmniejszyła się w Lublinie w ciągu ostatnich kilku lat niemal o 20 proc. (z 82,3 proc. badanych w roku szkolnym 2014/2015 do 60,7 proc. w 2016/2017), względem roczników nie objętych działaniami profilaktycznymi.

Konferencję zakończył merytoryczny, podsumowujący panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych prelegentów, poprowadzony przez Prezesa Fundacji Medicover, Marcina Radziwiłła.

Prelegenci konferencji ESMS:

 • Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Dr Paweł Goryński, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH
 • dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Małgorzata Sokulska, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
 • Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia
 • Anna Melki - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia Bartosz Bartoszewicz , V-ce Prezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia
 • Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocław
 • Tomasz Babicz, Librus e-Dziennik
 • Kamila Szarejko, Kierownik Projektów Fundacja Medicover
 • Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin
 • dr n. med. Michał Brzeziński, V-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
 • Anna Czarnecka, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku;
 • Marek Jankowski, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia.

Konferencja została zorganizowana w pięknej perspektywie widokowej 38. piętra budynku Warsaw SPIRE. 

 

Pełna relacja dostępna na stronach: http://po-zdro.pl oraz http://po-zdro.pl/konferencja2018/

Data dodania 15.06.2018
Data ostatniej aktualizacji 21.06.2019