Fundacja Medicover wdraża nowatorskie rozwiązanie dla pielęgniarek szkolnych

07.12.2018
Elektroniczny System Medycyny Szkolnej udostępniony przez Fundację Medicover, w skrócie ESMS - to innowacyjne narzędzie informatyczne, które w roku szkolnym 2018/2019 otwiera nowy rozdział w pracy pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.

W gdyńskich szkołach podstawowych, pielęgniarki szkolne otrzymają wsparcie w postaci przystępnego narzędzia elektronicznego, które ma usprawnić badania bilansowe uczniów klas III i VII.

Gdyńskie Centrum Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  oraz Fundacja Medicover, 12 września w Warszawie, podpisały porozumienie inaugurujące projekt na rzecz poprawy stanu zdrowia i lepszej profilaktyki uczniów w Gdyni. ESMS ma szansę wprowadzić medycynę szkolną w XXI wiek, a pielęgniarkom – wydatnie ułatwić ich pracę.

Sygnatariuszami dokumentu byli: Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Czarnecka - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Prezes Fundacji Medicover, Marcin Radziwiłł.Do projektu włączyła się Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, która objęła przedsięwzięcie swoim patronatem.

Trójstronne, partnerskie porozumienie prezentuje nowe podejście do profilaktyki zdrowotnej dzieci w gdyńskich szkołach. Jest to wyraz sieciowania instytucji i organizacji działających na rzecz zdrowia w mieście dla budowy innowacyjnych programów profilaktycznych służących mieszkańcom.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ESMS ZNAJDZIESZ TUTAJ, a także na stronie http://esms.fundacjamedicover.pl/

 

Data dodania 07.12.2018
Data ostatniej aktualizacji 17.01.2019