Fundacja Medicover wdraża nowatorskie rozwiązanie dla pielęgniarek szkolnych

06.11.2018
Elektroniczny System Medycyny Szkolnej udostępniony przez Fundację Medicover, w skrócie ESMS - to innowacyjne narzędzie informatyczne, które otwiera nowy rozdział w pracy pielęgniarek szkolnych. W gdyńskich szkołach podstawowych pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania otrzymają w tym roku szkolnym 2018/2019 wsparcie w postaci przystępnego narzędzia elektronicznego, które ma usprawnić badania bilansowe uczniów klas III i VII.

Gdyńskie Centrum Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  oraz Fundacja Medicover, 12 września w Warszawie, podpisały porozumienie inaugurujące projekt na rzecz poprawy stanu zdrowia i lepszej profilaktyki uczniów w Gdyni. ESMS ma szansę wprowadzić medycynę szkolną w XXI wiek, a pielęgniarkom – wydatnie ułatwić ich pracę.

Sygnatariuszami dokumentu byli: Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia,
Anna Czarnecka - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz
Prezes Fundacji Medicover, Marcin Radziwiłł.Do projektu włączyła się Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, która objęła przedsięwzięcie swoim patronatem.

Trójstronne, partnerskie porozumienie prezentuje nowe podejście do profilaktyki zdrowotnej dzieci
w gdyńskich szkołach. Jest to wyraz sieciowania instytucji i organizacji działających na rzecz zdrowia w mieście dla budowy innowacyjnych programów profilaktycznych służących mieszkańcom.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU ESMS ZNAJDZIESZ NA STRONIE http://esms.fundacjamedicover.pl/

Czym jest ESMS?

Wprowadzany do szkół podstawowych w Gdyni Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, to sprawdzone rozwiązanie informatyczne dla pielęgniarek szkolnych, placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które było z powodzeniem wykorzystywane przez ostatnie cztery lata do badań przesiewowych przeprowadzonych w Polsce na grupie 24 000 uczniów przez Fundację Medicover w czterech miastach Polski: Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Powstał by służyć społeczeństwu, a użyteczność oraz wpisanie ESMS w funkcjonowanie i realia powszechnej medycyny szkolnej zostały wypracowane w porozumieniu ze środowiskiem pielęgniarskim oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach ESMS, pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania przekazany zostanie łatwy w obsłudze system informatyczny, ściśle dopasowany do ich potrzeb, wspierający w przeprowadzaniu badań bilansowych uczniów w szkole. ESMS zbiera dane ucznia, analizuje parametry wpisane przez pielęgniarkę szkolną, i daje jasną odpowiedź czy wynik znajduje się na czerwonym czy na zielonym tle, a tym samym czy jest prawidłowy, czy też wymaga dalszej konsultacji, lub diagnostyki. Narzędzie umożliwi przekazywanie przez pielęgniarkę rodzicom indywidualnych, wydrukowanych raportów zdrowotnych uczniów, dzięki czemu otrzymają jasny i szczegółowy obraz stanu zdrowia swojego dziecka, wraz z zaleceniami zdrowotnymi. Pomoże to w wystandaryzowany sposób komunikować się z opiekunami.

Nowoczesna pielęgniarka szkolna

Medycyna szkolna, to jedyny obszar, który do tej pory nie został zdigitalizowany. Informatyzacja polskiej szkoły następuje sukcesywnie od 2006 roku. W 2018 roku 70% szkół korzysta z dziennika elektronicznego jako podstawowego narzędzia dla pracy nauczycieli i dla rodziców, do kontaktu ze szkołami. Digitalizowane są także stołówki szkolne czy biblioteki. Udostępniony szkołom przez Fundację Medicover, w pełni zgodny ze wszystkimi wymogami RODO, Elektroniczny System Medycyny Szkolnej ma szansę unowocześnić medycynę szkolną. Wdrożenie systemu da wgląd w sytuację zdrowotną uczniów na zupełnie innym poziomie niż dotychczas, pozwoli na adaptację rozwiązania adekwatnie do realiów i potrzeb uczniów, pielęgniarek, szkół oraz samorządu na danym terenie, umożliwiając skuteczną ewaluację oraz planowanie programów profilaktycznych w szkole i regionie.

Know-how i rozwój medycyny szkolnej w Gdyni

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz podkreślił plany miasta dotyczące rozwoju medycyny szkolnej: „Chcemy w Gdyni wdrażać innowacyjne rozwiązania łączące diagnostykę, profilaktykę oraz edukację zdrowotną, by kompleksowo dbać o zdrowie gdyńskich uczniów, w szczególności przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym wśród młodzieży. Jesteśmy przekonani, że z pomocą naszych partnerów znacząco poprawimy jakość medycyny szkolnej w gdyńskich placówkach.

 „Cieszę się, że nasz Samorząd Zawodowy może podkreślić rolę Pielęgniarek Środowiska Nauczania
i Wychowania i wspomóc wraz ze stronami porozumienia. Zdrowie dzieci i młodzieży jest dobrem narodowym.”
– powiedziała pani Anna Czarnecka, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Pan Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover podkreślił, że „Fundacja Medicover ma w swoim celu statutowym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących zdrowiu społeczeństwa, szczególnie skupionych na dzieciach i rodzinie. Zdrowie dzieci oraz przyszłych pokoleń warunkuje naszą przyszłość, dlatego niezwykle budujące jest, że wszyscy chcemy o nie wspólnie zadbać. Mamy nadzieję, że know-how zdobywany przez ostatnie lata, będzie dobrym fundamentem do budowania celowanych działań profilaktycznych”.

Strony wyraziły w podpisanym liście intencyjnym chęć wspólnego działania dla dobra środowiska szkolnego i rodzinnego, które wyrażać się będzie podnoszeniem świadomości zdrowotnej i wprowadzeniem rozwiązań służącym zintegrowaniu systemu ochrony zdrowia oraz systemu edukacji. Wszystko w celu umacniania potencjału zdrowotnego uczniów i zmniejszenia ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych.

Wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej w gdyńskich szkołach podstawowych planowane jest w listopadzie 2018 roku.

Szczegółowe informacje o Elektronicznym Systemie Medycyny Szkolnej mieści strona
www.esms.fundacjamedicover.pl 

Data dodania 06.11.2018
Data ostatniej aktualizacji 02.05.2023