Serce człowieka zbudowane jest z czterech jam: dwóch przedsionków (lewego i prawego) i dwóch komór (lewej i prawej). Kierunek przepływu krwi wymuszony jest przez jednokierunkowe zastawki serca. Nieprawidłowa praca zastawki polega na jej nieszczelności/niedomykalności (krew cofa się przez zastawkę) lub zwężeniu (przepływ przez zastawkę jest utrudniony). Bywa, że wada jest złożona – zastawka może być zwężona i niedomykalna jednocześnie. Przyczyną wadliwej funkcji zastawek mogą być:

 • stany zapalne
 • procesy zwyrodnieniowe (zużycie zastawki wraz z biegiem lat)
 • uraz
 • wady wrodzone

W przypadku mało zaawansowanych ad zastawkowych wystarczające jest leczenie zachowawcze. U chorych z nasilonymi objawami duszności wysiłkowej, spoczynkowej, zaburzeniami rytmu serca, zasłabnięciami czy też utratami przytomności lub zaawansowanymi zmianami w echo serca konieczne jest leczenie chirurgiczne.

Jeżeli jest to technicznie możliwie operacja polega na naprawie zastawki tzw. plastyce zastawki lub we wszystkich innych przypadkach na wymianie zastawki na protezę mechaniczna lub biologiczną. O wyborze zastawki wspólnie decydują chirurg i pacjent.

 • Zastawka mechaniczna jest bardzo trwała, ale wymaga stosowania leków przeciwkrzepliwych (obniżających krzepniecie krwi) po kontrolą wskaźnika INR.
 • Zastawka biologiczna jest mniej trwała i zazwyczaj należy ją wymienić po około 10-15 latach, natomiast nie wymaga przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych.

Zarówno wymianę jak i naprawę zastawki wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Większość operacji pojedynczej zastawki serca przeprowadza się z mini dostępu (bez przecinania mostka lub z częściowego przecięcia mostka) Zabiegi wszczepienia/naprawy zastawek serca najczęściej wykonuje się z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, czyli sztucznego płuco-serca (krew poprzez specjalne kaniule płynie do pompy, która ją natlenia, a następnie wraca do chorego). W trakcie operacji chora zastawka jest usuwana w całości lub częściowo (zastawka dwudzielna) i w to miejsce wszczepia się protezę zastawkową mechaniczną lub biologiczną.

Przygotowanie do operacji

 • z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, na 6 tygodni przez operacją należy wykonać szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna)
  Konieczne jest oznaczenie grupy krwi
 • należy wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej.
 • wskazane jest odstawienie wybranych leków przeciwkrzepliwych – po konsultacji z lekarzem.
 • Pacjent rozpoczyna hospitalizację dzień przed zabiegiem, ponieważ całe przygotowanie odbywa się już w Oddziale

Rekomendujemy oddanie krwi przez członka rodziny pacjenta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ulicy Saskiej w Warszawie. Oddający krew nie musi posiadać tej samej grupy krwi co pacjent. Należy podać dane pacjenta dla którego oddawana jest krew.

Postępowanie po zabiegu

Po operacji pacjent zostaje przeniesiony na oddział pooperacyjny (Intensywnej Terapii), gdzie pozostaje średnio 1 lub 2 doby. Następnie zostaje przeniesiony do Oddziału Kardiochirurgii na kilka kolejnych dni w zależności od stanu zdrowia. W tym Pacjent jest monitorowany i wprowadzane są także pierwsze elementy rehabilitacji. Cały pobyt w Szpitalu jak również powrót do pełni sił trwają zazwyczaj krócej niż w przypadku operacji metodą klasyczną.

Powrót do pełni sił zajmuje zazwyczaj kilka, kilkanaście tygodni. Zaleca się stosowanie lekkostrawnej, zbilansowanej diety, unikanie używek, ograniczenie stresu. Niezwykle ważna jest umiarkowana, dostosowana do możliwości pacjenta, aczkolwiek regularna aktywność fizyczna. 

Po zabiegu pacjent może zostać skierowany na rehabilitację kardiologiczną do ośrodków NFZ.

Zalecenia dla chorego po operacji kardiochirurgicznej


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiochirurgii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover