Wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD)

Kardiowerter-defibrylator to niewielkie urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest rozpoznawanie groźnych dla życia arytmii serca i wykonanie odpowiedniej interwencji elektrycznej w celu jej przerwania (stymulacja antyarytmiczna, kardiowersja, defibrylacja). ICD zapobiega nagłej śmierci i poprawia szanse przeżycia u pacjentów szczególnie zagrożonych występowaniem niebezpiecznych częstoskurczów komorowych i migotaniem komór. Sposób wszczepienia ICD przypomina implantację stymulatora serca. Żywotność baterii ICD zależy od liczby i rodzaju interwencji urządzenia. Podobnie jak w przypadku stymulatorów wszyscy pacjenci z ICD objęci są stałą specjalistyczną opieką ambulatoryjną.