Kardiowerter-defibrylator to niewielkie urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest rozpoznawanie groźnych dla życia arytmii serca i wykonanie odpowiedniej interwencji elektrycznej w celu ich przerwania (stymulacja antyarytmiczna, kardiowersja, defibrylacja). ICD zapobiega nagłej śmierci i poprawia szanse przeżycia u pacjentów szczególnie zagrożonych występowaniem niebezpiecznych częstoskurczów komorowych i migotaniem komór.

Urządzenia te stosuje się u pacjentów:

  • z uszkodzeniem serca w przypadku niewydolności serca i ryzyka występowania złożonych arytmii komorowych.
  • z wrodzonymi i nabytymi chorobami mięśnia serca (np. kardiomiopatie, choroby kanałów jonowych).

ICD składa się z 1, 2 lub 3 elektrod wewnątrzsercowych, oraz połączonego z nimi modułu elektronicznego zasilanego przez wbudowaną na stałe baterię. Elektrody wprowadza się do jam serca pod kontrolą prześwietlenia RTG poprzez układ żył (najczęściej przez żyłę podobojczykową) pod kontrolą RTG, a moduł wszczepia się pod skórę klatki piersiowej najczęściej poniżej obojczyka po stronie lewej.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym nasiękowym i tzw. analogosedacji. Pacjent w szpitalu spędza zwykle od 1 do 3 dni.

Podobnie jak w przypadku stymulatorów wszyscy pacjenci z ICD objęci są stałą specjalistyczną opieką ambulatoryjną.

U Pacjentów z bardziej zaawansowanymi postaciami niewydolności serca zapewniamy możliwość wszczepienia urządzeń z funkcją resynchronizacji serca (CRT-D). Pełnią one rolę klasycznych kardiowerterów-defibrylatorów, a oprócz tego mogą poprawić komfort życia, spowalniają progresję choroby, zmniejszają ryzyko zaostrzeń niewydolności serca wymagających hospitalizacji i zmniejszają śmiertelność w tej grupie chorych.

Kwalifikacja do zabiegu

Konsultacja kwalifikacyjna u jednego z kardiologów Szpitala Medicover. Nie ma konieczności wykonywania przed konsultacją dodatkowych badań, ale warto przynieść ze sobą: spoczynkowe EKG, zapisy EKG lub Holter EKG z uchwyconą arytmią, aktualne echo serca oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania, karty wypisowe).

Rekonwalescencja po zabiegu

  • uruchomienie po kilku godzinach leżenia na wznak
  • gojenie rany w granicach tygodnia (szwy wchłanialne)
  • ograniczenie ruchomości ramieniem po stronie wszczepienia przez 2 dni
  • trwały zakaz dźwigania dużych ciężarów ręką po stronie wszczepienia orzekany w niektórych przypadkach
  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do czasu pierwszej kontroli ambulatoryjnej ICD
  • ZUS-ZLA - kilka dni

W szpitalu Medicover zabiegi wszczepienia kardiowertera-defibrylatora przeprowadzają doświadczeni specjaliści:


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover

konsultacja merytoryczna
lek. med. Aleksander Bardyszewski