TEST PCA3 Z MOCZU

PCA3 test to zaawansowane badanie genetyczne genu PCA3 (ang. Prostate Cancer Gene 3) wykazujący bardzo wysoką czułości i specyficzność dla raka stercza. Test ten pozwala na nieinwazyjną diagnostykę nowotworu stercza, kwalifikację do biopsji lub wtórnej biopsji, a także ocenę progresji i agresywności nowotworu. Poprzez stosowanie tej nieinwazyjnej metody wykrywania nowotworu prostaty, możliwe jest rozróżnienie złośliwej i zdrowej tkanki.

Dla kogo przeznaczony jest test PCA3 i kiedy warto go wykonać?

  • w przypadku utrzymującego się podejrzenia nowotworu prostaty, pomimo wyniku biopsji niepotwierdzającego jego obecność
  • dla mężczyzn, którzy mają podwyższone stężenie PSA lub nieprawidłowy wynik badania DRE (ocena prostaty w badaniu przez odbytnicę) i należy podjąć decyzję o wykonaniu biopsji gruczołu krokowego
  • dla mężczyzn, u których wartości wolnego PSA i całkowitego PSA nie rozstrzygają o wskazaniu do biopsji gruczołu krokowego
  • u mężczyzn obciążonych genetycznie rakiem stercza (gdy ojciec, stryjowie lub dziadek chorował na nowotwór stercza)
  • gdy w biopsji stercza wykryto komórki nowotworowe i należy ocenić ryzyko progresji oraz przewidzieć agresywność choroby

Badanie wykonywane jest z moczu. Próbka jest pobierana w trakcie konsultacji urologicznej. Wynik jest dostępny po około 2 tygodniach. 
Cena badania 1 800 PLN + 190 PLN koszt wizyty urologicznej.