Szybka Terapia Onkologiczna

Formularz
kontaktowy
Zadzwoń na
infolinię

Formularz kontaktowy

Zostaw dane - oddzwonimy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnione na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover oraz Partnerów Programu, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/online.
Skontaktuj się: 500 900 543

Od 1 stycznia 2015 roku w Szpitalu Medicover realizujemy pakiet „Szybka Terapia Onkologiczna”. Obejmuje on kompleksowe leczenie u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

W ramach kontraktu NFZ Szpital Medicover zapewnia koordynację leczenia pacjentom posiadającym kartę onkologiczną, którzy przeszli proces diagnostyki i mają potwierdzone rozpoznanie nowotworu.

Dedykowany Koordynator Pacjenta Onkologicznego

Każdy Pacjent ma przydzielonego koordynatora, który przejmując „opiekę” nad nim, pozwoli mu skupić się tylko na powrocie do zdrowia.  Koordynator umawia dla Pacjenta wizyty konsultacyjne, zbiera dokumentację medyczną niezbędną do rozpoczecia terapii, a także nadzoruje terminarz zabiegów i dodatkowych badań. Pod stałym numerem telefonu Pacjent może uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

Terapia krok po kroku

Po zgłoszeniu się Pacjenta do szpitala za pośrednictwem infolinii lub formularza kontaktowego, proponujemy termin bezpłatnej wizyty konsultacyjnej u lekarza chirurga.

W ciągu 14 dni od momentu wpisania Pacjenta na listę oczekujących, odbywa się kwalifikacja anestezjologiczna i przyjęcie do szpitala.

Każdy przypadek omawiany jest przez konsylium lekarskie złożone z 4 specjalistów w dziedzinach: onkologii klinicznej, chirurgii, radiologii i radioterapii. Konsylium to wspólnie opracowuje plan leczenia.

Następnie rozpoczynany jest proces leczenia. Obejmuje on nie tylko część chirurgiczną, ale także stałe wsparcie psychologa i fizjoterapeuty na oddziale.

Zakres leczenia chirurgicznego

„Szybka Terapia Onkologiczna” w Szpitalu Medicover obejmuje zabiegi operacyjne związane z leczeniem nowotworów złośliwych: żołądka, jelita grubego, tarczycy, piersi, macicy i jajników oraz czerniaka.

W razie potrzeby dalsze leczenie chemio- lub radioterapią odbywa się w ośrodkach współpracujących. Również w takim przypadku Szpital Medicover koordynuje przebieg terapii pacjenta.

Leczenie Pacjentów bez karty DILO

Jeżeli nie posiadasz karty DILO, a masz potwierdzony histopatologicznie nowotwór złośliwy, skontaktuj się z naszą infolinią, tel.: 500 900 543, aby uzyskać informacje w jaki sposób możesz skorzystać z pakietu.