Pediatra

Pediatra zajmuje się wszelkimi schorzeniami oraz chorobami, które występują u dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 r. ż. Lekarz pediatra zleca badania i na ich podstawie diagnozuje i leczy dzieci. Pediatrzy czuwają nad rozwojem dziecka poprzez zlecanie i interpretowanie badań okresowych, zlecanie szczepień ochronnych, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych. Ważnym zadaniem specjalisty w zakresie pediatrii jest udzielanie porad rodzicom dotyczących właściwej opieki nad dziećmi i niemowlętami oraz profilaktyki chorób, które najczęściej dotykają małych pacjentów.

Konsultacje:

dr Barbara Podolak Pediatra
dr Grażyna Nawara Pediatra
dr Katarzyna Nowicka Pediatra
dr Monika Pohorecka Pediatra
dr Anita Rajchel Robinet Pediatra