1. Opis kliniki
 2. Zakres usług
 3. Kadra medyczna

Opis kliniki

Klinika Kardiologii, dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, daje możliwość szybkiej diagnostyki i pełnego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia - złożonymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia (w tym burzą elektryczną), niestabilną chorobą niedokrwienną (wieńcową) serca, zawałem serca oraz niewydolnością krążenia.

Klinika świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi całodobową działalność w trybie ostrego dyżuru zawałowego.

Znajdują się tu: nowoczesna Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii oraz 10-łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego przeznaczony dla chorych po zabiegach kardiologicznych, wymagających intensywnego nadzoru.

Zakres usług

 • Kwalifikacje oraz przygotowanie do zabiegów kardiologicznych:

W ramach Pracowni Elektrofizjologii:

W ramach Pracowni Hemodynamiki:

W ramach Pracowni Echokardiografii:

 • echokardiografia przezklatkowa (2D, strain, TDI)
 • echokardiografia przezprzełykowa (w znieczuleniu ogólnym, 3D)
 • echokardiografia śródzabiegowa

Dlaczego warto wybrać Klinikę Kardiologii Szpitala Medicover:

 • nad bezpieczeństwem Pacjenta czuwa na oddziale zespół złożony z lekarzy specjalistów, pielęgniarek, rehabilitantów i pomocy medycznych.
 • posiadamy własny Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK - 10 łóżek) z całodobowym dyżurem lekarza hemodynamisty
 • w ramach Szpitala ściśle współpracujemy z Kliniką Kardiochirurgii i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) oraz korzystamy z konsultacji specjalistów z innych oddziałów Szpitala
 • jesteśmy jednym z najprężniej działających i doświadczonych ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce wykonujących ablacje podłoża zaburzeń rytmu serca. Nasi elektrofizjolodzy, którzy zostali wykształceni w wiodących polskich i europejskich ośrodkach, posiadają wieloletnie doświadczenie. Wykonujemy zabiegi prądem o częstości radiowej (RF – ang. radio frequency) oraz krioablacje (punktowe i balonowe), a także posługujemy się nowoczesnymi systemami nawigacji wewnątrzsercowej – CARTO 3 oraz EnSite Precision,
 • leczymy wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu serca, w tym najbardziej złożone: częstoskurcze pęczkowe (parahisian), częstoskurcze komorowe (z dostępu wewnątrz- i zewnątrzsercowego) 
 • prowadzimy 24h dyżur zawałowy z możliwością koronarografii i rewaskularyzacji w trybie pilnym 
 • wszczepiamy i prowadzimy ambulatoryjnie pacjentów z rozrusznikami (stymulatorami) oraz kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD). Wymieniamy urządzenia zużyte. Zabiegi są dostępne komercyjnie i w ramach kontraktu NFZ,
 • wszczepiane w naszym Szpitalu rozruszniki (stymulatory) oraz kardiowertery-defibrylatory serca (ICD) pozwalają na wykonywanie u chorego badań rezonansu magnetycznego (MRI) w przyszłości.
 • na miejscu zapewniamy pełne zaplecze diagnostyczne w postaci m.in. tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, pracowni endoskopowej, a także laboratorium analitycznego,
 • stawiamy na jakość – posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), a także akredytację Ministerstwa Zdrowia przyznawaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, posiadamy certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu – jest on potwierdzeniem spełnienia określonych standardów jakości leczenia bólu pooperacyjnego i bólu przewlekłego.
 • współorganizujemy międzynarodowe warsztaty dla lekarzy oraz kształcimy studentów medycyny i pielęgniarstwa.
 • prowadzimy badania naukowe.

Kadra medyczna

dr hab. n. med. Paweł Derejko
Kierownik Kliniki Kardiologii

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Gdańskiego).

Uzyskał dyplom z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w nauce i działalność naukową, laureat medalu „Primus inter pares”.

Doktor habilitowany nauk medycznych – tytuł nadany przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Pełnił funkcję Kierownika Pracowni Elektrofizjologii w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych.

 

 

Pielęgniarka Koordynująca Kliniki: Kardiologii i Kardiochirurgii - mgr Magdalena Jałocha

Sekretariat Kliniki Kardiologii - mgr Paulina Puchała
tel: +48 660 642 571 (pon.-pt. w godzinach 8-15) 

Koordynator Hospitalizacji Kardiologicznych - Karolina Klimowicz  
hospitalizacja.kardiologia@medicover.pl 
tel: +48 664 985 000 lub 795 132 558 pon.-pt. w godzinach 8-15) 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZPITALU

 


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: tel. 500 900 900 | Napisz do nas >>
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543


Klinika Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa 

Klinika Kardiologii Warszawa Szpital Medicover