Oddział Intensywnej Terapii

Formularz
kontaktowy
Zadzwoń na
infolinię

Formularz kontaktowy

Zostaw dane - oddzwonimy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnione na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover oraz Partnerów Programu, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/online.
Skontaktuj się: 500 900 900
Bezpieczeństwo medyczne w Szpitalu Medicover jest dla nas priorytetem.

Zapewniamy je naszym pacjentom na salach operacyjnych, oddziałach pooperacyjnych oraz oddziałach intensywnej terapii. Dysponujemy Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej, Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Intensywnej Opieki nad Noworodkiem.

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział Intensywnej Terapii jest jednym z podstawowych oddziałów szpitalnych i zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie ciężkim. Trafiają do niego pacjenci wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych i obserwacji. W Szpitalu Medicover przygotowane są 4 stanowiska wyposażone tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta, a centralny punkt pielęgniarski umożliwia indywidualną, całodobową obserwację i monitorowanie funkcji życiowych. Kadrę tego oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wysoko wykwalifikowana kadra pielęgniarska.

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Nowocześnie wyposażony Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej dedykowany jest chorym z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi lub po kardiologicznych zabiegach inwazyjnych. Na oddziale przebywają chorzy, którzy z powodów kardiologicznych mają wskazania do intensywnej terapii. W Szpitalu Medicover oddział ten wyposażony jest w 4 stanowiska wyposażone w nowoczesny system do kompleksowego monitorowania stanu pacjenta. Przy każdym łóżku znajduje się komplet nowoczesnych pomp infuzyjnych zsynchronizowanych z centralnym komputerem, który umożliwia nadzór nad dawkowaniem leków i ciągłością terapii lekami dożylnymi. Na oddziale zapewniamy całodobową fachową opiekę lekarsko-pielęgniarską.

Oddział Intensywnej Opieki nad Noworodkiem

Oddział przeznaczony jest dla klinicznie niestabilnych i poważnie chorych noworodków wymagających ciągłej opieki neonatologicznej, wspomaganego oddechu i innych interwencji medycznych. Oddział Intensywnej Opieki nad Noworodkiem zapewnia 24-godzinne zabezpieczenie lekarsko-pielęgniarskie oraz 24-godzinną dostępność do badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych)

    Oddział składa się z:

  • 8 – stanowiskowego Oddziału Obserwacyjnego
  • 3 - stanowiskowego Oddziału Intensywnej Terapii Noworodkowej – dla niemowląt urodzonych przedwcześnie lub noworodków wymagających specjalistycznej opieki. Oddział ten w Szpitalu Medicover został wyposażony w sprzęt najnowszej generacji umożliwiający podłączenie niemowląt do respiratorów oraz monitoring, jak również w najlepsze inkubatory (4 inkubatory) i sprzęt do transportu niemowląt. Do każdego dziecka przypisana jest jedna pielęgniarka noworodkowa.
  • 4 - łóżkowego Oddziału Ścisłego Monitorowania Noworodków – dla niemowląt wymagających szczególnej opieki połączonej z monitoringiem oraz/lub nadzorem. Wyposażony został w sprzęt umożliwiający fototerapię oraz karmienie przedwcześnie urodzonych niemowląt metodą Kangaroo - jedną z nowoczesnych technik opieki mających na celu zbliżenie matki do dziecka i zapewnienie najdogodniejszej atmosfery karmienia. Na tym oddziale jedna pielęgniarka opiekuje się maksymalnie trzema noworodkami.