Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział przeznaczony jest dla klinicznie niestabilnych i poważnie chorych noworodków wymagających ciągłej opieki neonatologicznej, wspomaganego oddechu i innych interwencji medycznych. Oddział Intensywnej Opieki nad Noworodkiem zapewnia 24-godzinne zabezpieczenie lekarsko-pielęgniarskie oraz 24-godzinną dostępność do badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych)

Oddział składa się z:

8 – stanowiskowego Oddziału Obserwacyjnego

3 - stanowiskowego Oddziału Intensywnej Terapii Noworodkowej – dla niemowląt urodzonych przedwcześnie lub noworodków wymagających specjalistycznej opieki. Oddział ten w Szpitalu Medicover został wyposażony w sprzęt najnowszej generacji umożliwiający podłączenie niemowląt do respiratorów oraz monitoring, jak również w najlepsze inkubatory (4 inkubatory) i sprzęt do transportu niemowląt. Do każdego dziecka przypisana jest jedna pielęgniarka noworodkowa.

4 - łóżkowego Oddziału Ścisłego Monitorowania Noworodków – dla niemowląt wymagających szczególnej opieki połączonej z monitoringiem oraz/lub nadzorem. Wyposażony został w sprzęt umożliwiający fototerapię oraz karmienie przedwcześnie urodzonych niemowląt metodą Kangaroo - jedną z nowoczesnych technik opieki mających na celu zbliżenie matki do dziecka i zapewnienie najdogodniejszej atmosfery karmienia. Na tym oddziale jedna pielęgniarka opiekuje się maksymalnie trzema noworodkami.