Oddział przeznaczony jest dla klinicznie niestabilnych i poważnie chorych noworodków wymagających ciągłej opieki neonatologicznej, wspomaganego oddechu i innych interwencji medycznych. Oddział Intensywnej Terapii Noworodka zapewnia 24-godzinne zabezpieczenie lekarsko-pielęgniarskie oraz 24-godzinną dostępność badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych)

Oddział składa się z:

  • Oddziału Intensywnej Terapii Noworodkowej – dla noworodków urodzonych przedwcześnie lub wymagających specjalistycznej opieki. Oddział ten w Szpitalu Medicover został wyposażony w sprzęt umożliwiający podłączenie niemowląt do respiratorów oraz monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, jak również w inkubatory i sprzęt do transportu niemowląt.
  • Oddziału Ścisłego Monitorowania Noworodków – dla noworodków wymagających szczególnej opieki połączonej z monitoringiem oraz/lub nadzorem. Wyposażony został w sprzęt umożliwiający fototerapię oraz karmienie przedwcześnie urodzonych niemowląt metodą Kangurowania - jedną z technik opieki mających na celu zbliżenie matki do dziecka i zapewnienie najdogodniejszej atmosfery karmienia. Na tym oddziale jedna pielęgniarka opiekuje się maksymalnie trzema noworodkami.
  • Oddziału Obserwacyjnego