Nowotwory prostaty

Każdego dnia z powodu raka prostaty umiera w Polsce ok. 10 mężczyzn. Strach przed utratą funkcji seksualnych i innymi dolegliwościami obniżającymi komfort życia, często powstrzymuje mężczyzn nie tylko przed zgłoszeniem się na badania diagnostyczne, ale także przed podjęciem leczenia raka prostaty. Tymczasem wykrycie nowotworu prostaty, gdy obejmuje on tylko gruczoł krokowy daje dużo większe szanse na całkowite wyleczenie. Otwiera także możliwość skorzystania z wysoce skutecznych i jednocześnie mniej inwazyjnych metod leczenia raka prostaty.

Rak prostaty to drugi co do częstości nowotwór, na który chorują mężczyźni, a częstotliwość jego występowania zwiększa się z wiekiem. Szacuje się, że po 75. roku życia 80% do 90% mężczyzn jest „nosicielami” tego nowotworu. Zazwyczaj są to przypadki tak zwanego raka utajonego, który nie powoduje poważnych objawów klinicznych i nie wymaga leczenia. Zwykle w początkowych stadiach choroby nie daje on objawów klinicznych. W diagnostyce raka gruczołu krokowego można wymienić podstawową „trójcę” diagnostyczną:

  • badanie przez odbytnicę, które w większości przypadków pozwala na stwierdzenie twardych guzków zlokalizowanych w obrębie prostaty, co może sugerować obecność raka
  • oznaczanie poziomu PSA, swoistego antygenu sterczowego, którego poziom w surowicy krwi, przekraczając 4 ng/l, może sugerować obecność raka
  • ultrasonografia przezodbytnicza (TRUS) z biopsją grubo igłową gruczołu krokowego i histopatologiczną oceną pobranego materiału oraz kwalifikacją nowotworu w skali Gleasona. Rozróżnia się 10 stopni skali Gleasona, im wyższy stopień skali, tym rokowanie gorsze oraz badania obrazowe, takie jak scyntygrafia kości, tomografia komputerowa, NMR, PET. Pozwalają one na ocenę zaawansowania choroby, co warunkuje wybór metody leczenia.

W zależności od stopnia zaawansowania choroby dostępne są różne możliwości leczenia, operacyjne, HIFU, teleradioterapia, brachyterapia, hormonoterapia i chemioterapia:

  • leczenie operacyjne – radykalną prostatektomię, czyli całkowite usunięcie gruczołu krokowego, wykonuje się metoda klasyczną z dostępu nadłonowego, laparoskopowo lub przy użyciu robota Da Vinci. Prostatektomia wykonana we wczesnych stadiach choroby pozwala na całkowite wyleczenie powyżej 90% operowanych pacjentów. Podczas operacji usuwa się cały gruczoł krokowy wraz pęcherzykami nasiennymi (a w niektórych przypadkach również z okolicznymi węzłami chłonnymi) a usunięty tkanki poddaje się badaniu histopatologicznemu, które pozwala ocenić stopień zaawansowania choroby i radykalność operacji. Wynik badania histopatologicznego dostępny jest po około 2-3 tygodniach, wówczas można ustalić dalsze postępowanie. Po zabiegu w pęcherzu moczowym pozostawia się cewnik na około 7 dni. Powyższa procedura wymaga pozostania w szpitalu od 3 do 7 dni w zależności od stanu zaawansowania choroby, rozległości i sposobu wykonania zabiegu (operacja klasyczna, czy laparoskopowa).
  • radioterapia jest metodą leczenia wykorzystującą fakt zabójczego działania promieniowania radioaktywnego na komórki nowotworowe. Stosuje się teleradioterapię, czyli tzw. ”naświetlanie” i brachyterapię, która polega na implantacji drobinek materiału radioaktywnego wewnątrz gruczołu krokowego. Odpowiednio zastosowana radykalna radioterapia ma skuteczność porównywalna z leczeniem operacyjnym. Jest metodą leczenia „z wyboru” u chorych, którzy nie chcą lub nie mogą poddać się leczeniu operacyjnemu. Ponadto stanowi opcję terapeutyczna w przypadku niepowodzenia innych metod leczenia.
  • HIFU – metoda polega na zastosowaniu skoncentrowanej wiązki fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu. Dzięki temu tkanki nowotworowe zostają poddane działaniu temperatury >80 stopni C, co powoduje martwicę komórek w gruczole prostaty. Według międzynarodowych zestawień efektów metody HIFU, po 5-7 latach od zabiegu, aż 83 do 87 proc. leczonych w ten sposób cieszy się zdrowiem i sprawnością.
  • hormonoterapia – opiera się na zjawisku hormonozależności komórek raka prostaty, które do prawidłowego funkcjonowania wymagają testosteronu, czyli męskiego hormonu płciowego. Podając leki obniżające poziom testosteronu we krwi uzyskuje się zahamowanie rozwoju nowotworu. Chemioterapia stosowana jest u mężczyzn z zaawansowanym, rozsianym procesem nowotworowym.

Wszyscy chorzy po operacyjnym leczeniu raka prostaty pozostają w stałej opiece urologiczno – onkologicznej i w razie potrzeby poddawani są leczeniu uzupełniającemu.

Kwalifikacje do zabiegów przeprowadza  dr Piotr Dzigowski w Szpitalnym Centrum Konsultacyjnym,  wizyta trwa 20 min., koszt wizyty 250 pln.