Nowotwory nerek

Nowotwory nerek występują najczęściej u mężczyzn, a główna grupa ryzyka dotyczy mężczyzn po 45. roku życia i kobiet między 55. a 74. rokiem życia. Rak nerki jest niebezpiecznym rodzajem nowotworu, ze względu na to, że objawy mogą pojawić się w późnym stadium choroby, uniemożliwiając wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie.

Rak nerki to nowotwory absolutnie bezobjawowe, wykrywane przypadkowo podczas USG jamy brzusznej wykonywanego z innych wskazań. W przypadkach zaawansowanych zmian nowotworowych, pierwszym objawem zwykle jest krwiomocz, a pierwszym krokiem diagnostycznym, wykonanie USG jamy brzusznej i miednicy. Jeśli USG nasuwa podejrzenie guza nerki, należy wykonać tomografię komputerową, która zwykle jest badaniem rozstrzygającym. U niektórych chorych konieczne jest wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego.

Łagodne guzy nerek zwykle wymagają jedynie konsultacji specjalisty urologa i dalszej obserwacji, tylko w niektórych przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne. Zmiany potencjalnie złośliwe wymagają leczenia operacyjnego. Guzy o średnicy do 4 cm zwykle udaje się usunąć, oszczędzając nerkę, guzy średnicy 4 - 7 cm mogą wymagać usunięcia razem z zajętą nerką. Nowotwory powyżej 7 cm średnicy zgodnie z międzynarodowymi standardami postępowania wymagają usunięcia nerki. Powyższe operacje wymagają zwykle tygodniowego pobytu szpitalnego. Wszyscy chorzy po operacyjnym leczeniu nowotworów nerki pozostają w stałej opiece urologiczno – onkologicznej i w razie potrzeby poddawani są leczeniu uzupełniającemu.

Kwalifikacje do zabiegów przeprowadza  dr Piotr Dzigowski w Szpitalnym Centrum Konsultacyjnym,  wizyta trwa 20 min., koszt wizyty 250 pln.