Nowotwory górnych dróg moczowych

Nowotwory górnych dróg moczowych (układ kielichowo miedniczkowy nerek i moczowody) – zwykle są to złośliwe nowotwory wywodzące się z nabłonka dróg wyprowadzających mocz (TCC).

Lokalizacja zmiany pierwotnej może być bardzo różna, od kielichów nerkowych, przez miedniczkę nerki aż do ujścia pęcherzowego moczowodu. Często nowotwory te rozwijają się wieloogniskowo. Zwykle w początkowych stadiach nie dają żadnych dolegliwości, a pierwszym objawem jest krwiomocz lub utrudnienie odpływu moczu z nerki w przypadku guzów zwężających światło moczowodu. Pierwszym krokiem diagnostycznym jest wykonanie USG jamy brzusznej i miednicy. Jeśli USG nasuwa podejrzenie obecności guza w górnych drogach wyprowadzających mocz, należy wykonać tomografię komputerową lub tomografię rezonansu magnetycznego, które zwykle pozwalają postawić ostateczne rozpoznanie.

Nowotwory zlokalizowane w kielichach i miedniczce nerki oraz w 2/3 górnych moczowodu, a także nowotwory mnogie, wymagają usunięcia nerki i całego moczowodu wraz z częścią pęcherza moczowego. W przypadku nowotworów dolnej 1/3 moczowodu czasami możliwe jest usunięcie części moczowodu wraz z rozetą pęcherza moczowego i ponowne zespolenie zdrowej części moczowodu z pęcherzem moczowym. Powyższe operacje wymagają zwykle tygodniowego pobytu szpitalnego. U niektórych chorych udaje się usuwać drobne zmiany nowotworowe endoskopowo na drodze ureterorenoskopii, która pozwala skrócić czas hospitalizacji do 1-3 dni. Wszyscy chorzy po operacyjnym leczeniu nowotworów górnych dróg moczowych pozostają w stałej opiece urologiczno – onkologicznej i w razie potrzeby poddawani są leczeniu uzupełniającemu.

Kwalifikacje do zabiegów przeprowadza  dr Piotr Dzigowski w Szpitalnym Centrum Konsultacyjnym,  wizyta trwa 20 min., koszt wizyty 250 pln.