Neurolog

Neurolog jest lekarzem specjalizującym się w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu nerwowego człowieka. Powodów do wizyty u neurologa jest wiele, jednakże najczęściej związane są one z wykrytymi u pacjenta chorobami neurologicznymi, takimi jak padaczka, migrena, zaburzenia świadomości, połączone z utratą przytomności, urazy w obrębie głowy.

Pod opieką neurologa powinni również znajdować się pacjenci skarżący się na pogorszenie pamięci, koncentracji, a także osoby ze wzmożoną męczliwością mięśni, z zaburzeniami słuchu, wzroku czy węchu.

Choroby o podłożu neurologicznym często powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu dlatego skuteczne leczenie dolegliwości jest bardzo ważne, w tym celu wykorzystywane są również iniekcje toksyny botulinowej

INIEKCJE TOKSYNY BOTULINOWEJ

Nowoczesny sposób leczenia umożliwiający zmniejszenie ilości przyjmowanych leków, co wiąże się jednocześnie ze zmniejszeniem działań niepożądanych farmakoterapii doustnej i przyczynia się do poprawienia jakości życia chorego. Iniekcja toksyną botulinową polega na podaniu niewielkiej ilości leku podskórnie, domięśniowo lub do ślinianek. Celem zabiegu jest zahamowanie wydzielania neurotransmitera zakończeń nerwowych (acetylocholina) w obrębie połączeń nerwowo-mięśniowych, dzięki czemu następuje rozkurcz i rozluźnienie leczonych mięśni. Poza tym toksyna hamuje także wydzielanie śliny, blokuje również przewodnictwo w układzie autonomicznym poprzez włókna czuciowe oraz redukuje większość substancji działających na receptory bólowe (nocyceptory), dzięki czemu zmniejsza bóle np. w kręczu szyjnym, spastyczności poudarowej, przewlekłych migrenowych bólach głowy, bólach neuropatycznych. Początkowy efekt terapeutyczny uzyskiwany jest po kilku dniach i nasila się do ok. 2 tygodni po podaniu leku, a efekt leczniczy utrzymuje się najczęściej do ok. 3-4 miesięcy od czasu zabiegu. Najlepszy efekt leczniczy uzyskiwany jest u osób poddawanych cyklicznie zabiegowi.

WSKAZANIA DO PROCEDURY

  • Migrena przewlekła
  • Przewlekłe bóle neuropatyczne (w tym neuralgia nerwu trójdzielnego)
  • Ślinotok (m.in. w chorobie Parkinsona, po udarze mózgu itd.)
  • Spastyczność mięśni kończyn górnych i dolnych: poudarowa, pourazowa, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce itd.
  • Dystonia szyjna, w tym drżenie głowy i szyi
  • Dystonia twarzowa, w tym bruksizm
  • Połowiczy kurcz twarzy
  • Kurcz powiek
  • Kurcz pisarski

PRZECIWWSKAZANIA DO PROCEDURY

Jedynymi bezwzględnymi przeciwwskazaniami do leczenia toksyną botulinową są miastenia (nużliwość mięśni) i zakażenie miejscowe w lokalizacji planowanych iniekcji. Względnymi przeciwwskazaniami są ciąża, okres karmienia piersią, istotne zaburzenia krzepnięcia, ciężkie infekcje uogólnione – dlatego wskazane jest poinformowanie personelu medycznego o przyjmowanych lekach przeciwkrzepliwych, świeżych infekcjach lub innych chorobach mogących mieć wpływ na układ odpornościowy chorego.

 

Konsultacje:

dr Tomasz Kmieć Neurolog dziecięcy
dr Eliza Smółkowska Neurolog
dr Stanisław Szlufik Neurolog