Neonatologia

Szpital Medicover wyróżnia się spośród szpitali prywatnych, jest nie tylko komfortowy, ale również w pełni bezpieczny dla nowo narodzonych dzieci. Zapewniamy im całodobową opiekę neonatologiczną na doskonale wyposażonym oddziale. W razie jakichkolwiek komplikacji porodowych nie ma konieczności przewożenia małych pacjentów do innej placówki. Dysponujemy pełnym zapleczem medycznym, aby udzielić właściwej pomocy na miejscu.

Oddział Neonatologii i Intensywnej Opieki nad Noworodkiem (NICU) znajduje się na tym samym piętrze co Oddział Porodowy, dzięki czemu mama jest stale blisko swojego maleństwa.

Dzieci przedwcześnie urodzone lub noworodki wymagające specjalistycznej opieki mają ją u nas zapewnioną dzięki istnieniu Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka, który został wyposażony w nowoczesny sprzęt m.in.:

  • nowoczesne inkubatory, w tym również inkubator transportowy
  • wielofunkcyjne respiratory do prowadzenia oddechu zastępczego z opcją wentylacji wysokimi częstotliwościami
  • SIPAP Infant Flow - aparat do wspomagania oddechu noworodków metodą nieinwazyjną
  • przyłóżkowy aparat RTG
  • mobilny ultrasonograf z kolorowym Dopplerem.

Promujemy także „kangurowanie” – nowoczesną metodę opieki nad wcześniakami, zapewniającą bliski kontakt z mamą lub tatą, co przekłada się na szybszy rozwój dziecka.

Oddział uczestniczy w programie przesiewowych badań słuchu u noworodków, którego celem jest wczesne wykrycie wad słuchu. Współpracujemy z innymi oddziałami w zakresie konsultacji laryngologicznych, kardiologicznych i chirurgicznych.

Diagnostyka odgrywa wielką rolę w rozpoznaniu choroby i dalszym leczeniu. Mały pacjent jest szczególnie wrażliwy, dlatego wszystkie badania diagnostyczne i konsultacje z zakresu opieki neonatologicznej, wykonywane są na oddziale. Noworodki, u których zdiagnozujemy ewentualne wady wrodzone są przez nas kierowane w dalszym procesie leczenia do referencyjnych ośrodków.

Nasi mali pacjenci

Od momentu uruchomienia szpitala Medicover w lipcu 2009 Oddział Neonatologii przyjął ponad 4400 noworodków, w tym 60 noworodków wymagających intensywnej terapii. Możemy się też pochwalić, że w naszym szpitalu przyszło na świat już 62 par bliźniąt. Najmniejsze nasze dzieci – bliźnięta, które przyszły na świat w 25.–26. tygodniu ciąży – ważyły poniżej kilograma: odpowiednio 930 g i 910 g. Jesteśmy dumni - te Maluchy kończą właśnie 7 lat i doskonale się rozwijają.

Nasze atuty

  • spełniamy kryteria placówki o drugim stopniu referencyjności
  • nowoczesna aparatura
  • profesjonalny i doświadczony personel medyczny zapewniający ciągłą opiekę 24h