Kardiologia

Klinika Kardiologii dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu daje możliwość szybkiej diagnostyki i pełnego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Klinika świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi całodobową działalność w trybie ostrego dyżuru.

Znajdują się tu: nowoczesna Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii oraz 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej przeznaczony dla chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagających intensywnej opieki.

Stany zagrożenia życia

Dzięki interwencjom podejmowanym w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii oraz pełnemu monitorowaniu stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przez całą dobę leczymy ostre stany kardiologiczne.

Zalicza się do nich m.in.: niestabilną chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, złożone zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz ciężką niewydolność krążenia.