Kardiologia

  1. opis oddziału
  2. zakres usług
  3. kadra medyczna

Opis oddziału

Klinika Kardiologii dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu daje możliwość szybkiej diagnostyki i pełnego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Klinika świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi całodobową działalność w trybie ostrego dyżuru.

Znajdują się tu: nowoczesna Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii oraz 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej przeznaczony dla chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagających intensywnej opieki.

Dzięki interwencjom podejmowanym w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii oraz pełnemu monitorowaniu stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przez całą dobę leczymy ostre stany kardiologiczne.

Zalicza się do nich m.in.: niestabilną chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, złożone zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz ciężką niewydolność krążenia.

Zakres usług

Kadra medyczna

 

dr hab. n. med. Paweł Derejko
Kierownik Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku( obecnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Gdańskiego). Uzyskał dyplom z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w nauce i działalność naukową, laureat medalu „Primus inter pares”. Doktor habilitowany nauk medycznych – tytuł nadany przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii w Warszawie. Pełnił funkcję Kierownika Pracowni Elektrofizjologii w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w instytucie Kardiologii w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych.

Lek. Jacek Kuśnierz – kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Aleksander Bardyszewski - kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Adam Brzozowski – kardiolog interwencyjny, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Andrzej Sumiński - kardiolog interwencyjny, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Dobromiła Dzwonkowska - kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Magdalena Polańska-Skrzypczyk - kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Oddział Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa 

Oddział Kardiologii Warszawa Szpital Medicover