Oddział Kardiologii

 1. Opis oddziału
 2. Zakres usług
 3. Kadra medyczna

Opis oddziału

Oddział Kardiologii dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu daje możliwość szybkiej diagnostyki i pełnego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

Oddział świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi całodobową działalność w trybie ostrego dyżuru.

Znajdują się tu: nowoczesna Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii oraz 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej przeznaczony dla chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagających intensywnej opieki.

Dzięki interwencjom podejmowanym w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii oraz pełnemu monitorowaniu stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przez całą dobę leczymy ostre stany kardiologiczne.

Zalicza się do nich m.in.: niestabilną chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, złożone zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz ciężką niewydolność krążenia.

Zakres usług

W ramach Pracowni Elektrofizjologii:

W ramach Pracowni Hemodynamiki:

Dlaczego warto wybrać Oddział Kardiologii Szpitala Medicover:

 • całą dobę nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa na oddziale zespół złożony lekarzy specjalistów i pielęgniarek,
 • na miejscu posiadamy własny oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) z całodobowym dyżurem lekarza anestezjologa oraz oddział intensywnej opieki kardiologicznej (OIOK) przeznaczony dla chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagających intensywnej opieki,
 • jesteśmy jednym z najprężniej działających i doświadczonych ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce wykonujących ablacje podłoża zaburzeń rytmu serca. Nasi elektrofizjolodzy, którzy zostali wykształceni w wiodących polskich i europejskich ośrodkach, posiadają wieloletnie doświadczenie. Wykonujemy zabiegi prądem o częstości radiowej (RF – ang. radio frequency) oraz krioablacje (punktowe i balonowe), a także posługujemy się nowoczesnym systemem nawigacji wewnątrzsercowej – CARTO 3 lub EnSite Precision,
 • leczymy wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu serca bez względu na ich rodzaj,
 • dzięki diagnostyce i interwencjom podejmowanym w Pracowni Hemodynamiki (koronarografia, angioplastyka wieńcowa - PTCA, FFR) oraz pełnemu monitorowaniu stanowisk w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przez całą dobę leczymy ostre stany kardiologiczne. Zalicza się do nich m.in.: niestabilną chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, złożone zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz ciężką niewydolność krążenia,
 • na miejscu zapewniamy pełne zaplecze diagnostyczne w postaci m.in. tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, pracowni endoskopowej, a także laboratorium analitycznego,
 • stawiamy na jakość – posiadamy certyfikat ISO 9001 i ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), a także akredytację Ministerstwa Zdrowia przyznawaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • posiadamy certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu – jest on potwierdzeniem  spełnienia określonych standardów jakości leczenia bólu pooperacyjnego i bólu przewlekłego,
 • prowadzimy całodobowy dyżur hemodynamiczny 24/7 z możliwością koronarografii i rewaskularyzacji w trybie pilnym w razie wskazań (ostry zespół wieńcowy tj. świeży zawał serca lub niestabilna choroba wieńcowa),
 • wszczepiamy i prowadzimy ambulatoryjnie pacjentów z rozrusznikami (stymulatorami) oraz kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD). Wymieniamy urządzenia zużyte. Zabiegi są dostępne komercyjnie i w ramach kontraktu NFZ,
 • wszczepiane w naszym Szpitalu rozruszniki (stymulatory) oraz kardiowertery-defibrylatory serca (ICD) pozwalają na wykonywanie u chorego badań rezonansu magnetycznego (MRI) w przyszłości.

Kadra medyczna

 

dr hab. n. med. Paweł Derejko
Kierownik Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku( obecnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Gdańskiego). Uzyskał dyplom z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w nauce i działalność naukową, laureat medalu „Primus inter pares”. Doktor habilitowany nauk medycznych – tytuł nadany przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii w Warszawie. Pełnił funkcję Kierownika Pracowni Elektrofizjologii w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w instytucie Kardiologii w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych.

Lek. Jacek Kuśnierz – kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Aleksander Bardyszewski - kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Adam Brzozowski – kardiolog interwencyjny, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Andrzej Sumiński - kardiolog interwencyjny, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Dobromiła Dzwonkowska - kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Magdalena Polańska-Skrzypczyk - kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Mieczysław Kopacz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
lek. med. Gabriela Parol - kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,
lek. med. Marta Kunkel - specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog,
lek. med. Paweł Komorowski - kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Oddział Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: tel.  500 900 900

Oddział Kardiologii Warszawa Szpital Medicover