Kardiologia i Kardiochirurgia

Kompleksowe podejście do diagnostyki oraz terapii chorób serca i naczyń z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, a także wieloletnie doświadczenie personelu medycznego to gwarancja najwyższej jakości usług świadczonych przez nasz szpital.

Nasi pacjenci mają dostęp do pełnej opieki kardiologicznej – od badań profilaktycznych, przez leczenie zachowawcze, aż po zaawansowane zabiegi naczyniowe, elektrofizjologiczne i kardiochirurgiczne.

W Szpitalnym Centrum Konsultacyjnym pacjenci mogą konsultować się z lekarzami specjalistami oraz wykonać diagnostykę nieinwazyjną: echokardiografię, próbę wysiłkową, holter EKG oraz ciśnieniowy.

W ramach hospitalizacji pacjenci mogą wykonać pełną diagnostykę hemodynamiczną (dającą obraz naczyń wieńcowych) i elektrofizjologiczną (analizującą zaburzenia rytmu serca), a w razie potrzeby poddać się inwazyjnemu leczeniu kardiologicznemu oraz kardiochirurgicznemu.