Kardiochirurg

Kardiochirurg zajmuje się zarówno diagnostyką chorób układu krążenia, kwalifikacją pacjentów do operacji kardiologicznych jak ich wykonywaniem. Kardiochirurdzy wykonują operacje  w zaawansowanej chorobie niedokrwiennej serca, przy wadach zastawek serca.

Konsultacje:

Prof. dr hab. n. med. Biederman Andrzej Kardiochirurg
dr n. med. Dyk Wojciech  Kardiochirurg
dr hab. n. med. Juraszyński Zbigniew         Kardiochirurg
dr Wojdyga Ryszard Kardiochirurg
dr n. med. Wróbel Krzysztof Kardiochirurg