Kadra kierownicza

Marcin Łukasiewicz, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzajacy ds. Usług Szpitalnych

Z Medicover związany od 1995 roku. Początkowo brał udział uruchamianiu operacyjnej i medycznej strony firmy, budował Dział Obsługi Klienta, pełnił funkcję Dyrektora ds. Medycyny Pracy i Stomatologii, a następnie Dyrektora ds. Projektu Szpitalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji oraz Dyrektora Obszaru Szpitali i FFS.
Obecnie jako Członek Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający Usług Szpitalnych odpowiada za działanie i rozwój usług szpitalnych w Szpitalu Medicover, Centrum Medycznym Damiana, Medicover Senior, Rehasport Clinic oraz Grupie Neomedic.
Marcin Łukasiewicz jest Absolwentem kierunku Zarządzanie i Marketing - Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Anna Nipanicz-Szałkowska, Dyrektor Szpitala Medicover

Jest absolwentką wydziału Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Ukończyła również międzynarodowy, dwuletni program praktyk zawodowych w USA z tematem przewodnim „Zarządzanie oraz sprzedaż przez Customer Service”. Z Medicover związana jest od 2008 roku, posiada bogate doświadczenie oraz wiele sukcesów w zakresie budowania zespołów, standardów obsługi klienta, wdrażania planów i działań operacyjnych jak również komercyjnych. Przez siedem lat pełniła funkcję Kierownika Centrum Inflancka oraz dawne CM Kredyt Bank. W 2015 roku Ania dołączyła do Zespołu Zarządzającego Szpitalem, nadzorując Ambulatorium Szpitalne, a następnie kolejno obszary: Operacyjny, Obsługowy oraz Komercyjny. W trakcie pracy w Szpitalu z powodzeniem pokonuje stojące przed nią wyzwania, realizując bardzo ambitne plany rozwoju. Odpowiedzialna za satysfakcję pacjenta wdrożyła wraz z Zespołem procesy poświęcone ocenie oferowanych usług i wdrożyła szereg działań pozwalających na utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia pacjenta. Na co dzień Ania jest gorącym zwolennikiem pracy z ludźmi i kieruje się zasadą, iż nawet najlepszy proces, procedura czy pomysł jest martwy bez ludzi, którzy dobrze rozumieją po co to robią.

Beata Teodorczuk, Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych

Absolwentka finansów i bankowości na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada prestiżowy certyfikat ACCA potwierdzający jej ekspercką wiedzę i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości oraz w obszarze zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, podatków i prawa. Beata przeszła w Medicover całą ścieżkę kariery – od stanowiska asystentki Dyrektora Finansowego do zarządzania całym pionem finansów i administracji Szpitala. Nabyte przez lata doświadczenie i długi staż w grupie Medicover sprawiają, że doskonale wie, przed jakimi wyzwaniami stoi nasza organizacja. To umożliwia jej podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Jako Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych, Beata jest odpowiedzialna za wyniki finansowe szpitala. Nadzoruje też pracę zespołów: Finansów Szpitala, NFZ i Administracji Szpitalnej.

Natalia Ciszewska-Dudek, Dyrektor Działu Operacyjnego i Obsługi Klienta

Absolwentka pedagogiki w APS im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku psychologia biznesu. Z Medicover związana od 2007 roku, od początku blisko spraw Pacjentów m.in. jako Indywidulany Opiekun Pacjenta VIP, Koordynator Obsługi Klienta i p.o. Kierownika Centrum. Brała udział w licznych projektach związanych z poprawą oraz doskonaleniem poziomu oferowanego serwisu, m.in. tworzenie Standardów Obsługi Klienta VIP, Standardów dla Recepcji czy projektu Recepcji Mobilnej. W 2015 roku dołączyła do zespołu Szpitala Medicover w roli Kierownika Operacyjnego Ambulatorium zarządzając Szpitalnym Centrum Konsultacyjnym, Centrum Diagnostycznym oraz Zespołem Recepcji. Z sukcesem wdrożyła zmiany, które przyczyniły się do poprawy jakości przy jednoczesnej trosce o zadowolenie i satysfakcję Pacjentów. Brała udział w projektowaniu i wdrożeniu Badania Satysfakcji Pacjenta w Szpitalu Medicover. Aktualnie odpowiada za funkcjonowanie procesów operacyjnych obejmując zespoły: Obsługi Klienta Szpitala Medicover, Ambulatorium Szpitala, Infolinii oraz Sprzedaży Telefonicznej.
Jej działania koncentrują się na dążeniu do doskonałości w bezpośredniej i pośredniej obsłudze Pacjenta, którego komfort i zadowolenie są obok bezpieczeństwa medycznego i zaawansowanych metod leczenia najwyższą wartością.

Piotr Komendant, Dyrektor Działu Komercyjnego

Z Medicover związany od 2019 roku. Piotr odpowiedzialny jest za wdrożenie zmian nakierowanych na wzrost zysku i sprzedaży produktów oraz usług szpitalnych, jak również zbudowanie kompleksowej polityki zarządzania sprzedażą.

 

 

 

 

 

lek. med. Krzysztof Przyśliwski, Dyrektor Medyczny

Posiada drugi stopień specjalizacji z pediatrii oraz zdrowia publicznego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia podyplomowe z zarządzania szpitalem i administracją zdrowiem publicznym. Posiada również tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Stockholm’s School of Business. W Szpitalu Medicover jako Dyrektor Medyczny, odpowiada za udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i opieki medycznej oraz za wdrożenie Kompleksowego Zarządzania Jakością w tym za dostosowane procesów i systemów szpitalnych do zmieniających się wymagań pacjentów.
Przed swoją pracą w Medicover Krzysztof zarządzał szpitalem w Łańcucie oraz prywatnym centrum medycznym w Rzeszowie, współpracował z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest również doświadczonym audytorem ISO:9001.

Małgorzata Ostrowicka, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Związana z Medicover od roku 2001. Pracę rozpoczęła na stanowisku pielęgniarki, następnie od roku 2007 pełniła takie funkcje zarządcze jak: Zastępca Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego, Koordynator Zespołu Pielęgniarskiego.W 2015 roku  objęła stanowisko Kierownika Operacyjnego Oddziału Pomocy Doraźnej w  Szpitalu Medicover w Wilanowie, a następnie stanowisko Kierownika Operacyjnego Ambulatorium Szpitala. Od 2019 pełni rolę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu Medicover.
W zakresie jej kompetencji leży efektywne operacyjne funkcjonowanie obszaru pielęgniarstwa w Szpitalu oraz dbałość o stały rozwój standardów praktyki pielęgniarskiej.