Kadra kierownicza

Marcin Łukasiewicz, Dyrektor Obszaru Szpitali i FFS

Absolwent Zarządzania - Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Z Medicover związany od 1995 roku. Marcin posiada rozległe doświadczenie i wiedzę zdobytą na różnych stanowiskach w Grupie Medicover, dzięki temu Szpital pod jego kierownictwem, zapewnia naszym Pacjentom spersonalizowaną opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

 

Anna Nipanicz-Szalkowska, Dyrektor Szpitala Medicover

Jest absolwentką wydziału Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Ukończyła również międzynarodowy, dwuletni program praktyk zawodowych w USA z tematem przewodnim „Zarządzanie oraz sprzedaż przez Customer Service”. Z Medicover związana jest od 2008 roku, posiada bogate doświadczenie oraz wiele sukcesów w zakresie budowania zespołów, standardów obsługi klienta, wdrażania planów i działań operacyjnych jak również komercyjnych. Przez siedem lat pełniła funkcję Kierownika Centrum Inflancka oraz dawne CM Kredyt Bank. W 2015 roku Ania dołączyła do Zespołu Zarządzającego Szpitalem, nadzorując Ambulatorium Szpitalne, a następnie kolejno obszary: Operacyjny, Obsługowy oraz Komercyjny. W trakcie pracy w Szpitalu z powodzeniem pokonuje stojące przed nią wyzwania, realizując bardzo ambitne plany rozwoju. Odpowiedzialna za satysfakcję pacjenta wdrożyła wraz z Zespołem procesy poświęcone ocenie oferowanych usług i wdrożyła szereg działań pozwalających na utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia pacjenta. Na co dzień Ania jest gorącym zwolennikiem pracy z ludźmi i kieruje się zasadą, iż nawet najlepszy proces, procedura czy pomysł jest martwy bez ludzi, którzy dobrze rozumieją po co to robią.

dr n. med. Arkadiusz Krakowiecki, Dyrektor Medyczny

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny i specjalizację z chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W 2011 roku obronił doktorat z diabetologii. Jest autorem i współautorem 18 publikacji z zakresu diabetologii oraz 26 abstraktów prezentowanych m.in. w gronach naukowych PTD, ADA i EASD. Od początku kariery zawodowej jest związany z warszawską służbą zdrowia. Do zespołu Medicover dołączył w 2011 roku jako lekarz Oddziału Pomocy Doraźnej Szpitala Medicover. Po objęciu kierownictwa nad oddziałem sprawnie łączył zrozumienie potrzeb pacjentów z biznesowym charakterem działalności szpitala. Jako Dyrektor Medyczny Szpitala Medicover dr Krakowiecki będzie odpowiadał za ochronę życia i zdrowia pacjentów oraz udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i opieki medycznej.

Beata Teodorczuk, Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych

Absolwentka finansów i bankowości na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada prestiżowy certyfikat ACCA potwierdzający jej ekspercką wiedzę i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości oraz w obszarze zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, podatków i prawa. Beata przeszła w Medicover całą ścieżkę kariery – od stanowiska asystentki Dyrektora Finansowego do zarządzania całym pionem finansów i administracji Szpitala. Nabyte przez lata doświadczenie i długi staż w grupie Medicover sprawiają, że doskonale wie, przed jakimi wyzwaniami stoi nasza organizacja. To umożliwia jej podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Jako Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych, Beata jest odpowiedzialna za wyniki finansowe szpitala. Nadzoruje też pracę zespołów: Finansów Szpitala, NFZ i Administracji Szpitalnej.

lek. med. Krzysztof Przyśliwski, Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Medycznych

Posiada drugi stopień specjalizacji z pediatrii oraz zdrowia publicznego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia podyplomowe z zarządzania szpitalem i administracją zdrowiem publicznym. Posiada również tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Stockholm’s School of Business. W Szpitalu Medicover obejmuje stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Procesów. Odpowiada za wdrożenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM – Total Quality Management) oraz za dostosowane procesów i systemów szpitalnych do zmieniających się wymagań pacjentów. Przed swoją pracą w Medicover Krzysztof zarządzał szpitalem w Łańcucie oraz prywatnym centrum medycznym w Rzeszowie, współpracował z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest również doświadczonym audytorem ISO:9001.

dr n. med. Honorata Sokolnicka, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Jest doktorem nauk medycznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. W Szpitalu Medicover odpowiedzialna jest za jakość i standardy opieki świadczonej przez pielęgniarki i położne Szpitala Medicover. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez wiele lat w oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podczas stażów zawodowych m.in.: we Francji, Szwajcarii, Holandii. Od 2005 roku kierowała pracą zespołów pielęgniarskich w renomowanych firmach medycznych. Jest nauczycielem akademickim oraz członkiem Rady Programowej Studiów „Pielęgniarstwo AWF-Medicover. Europejski Standard Zawodu”.