Interna

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych oferujemy szeroki zakres usług medycznych, ukierunkowanych na ocenę stanu zdrowia, diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca.

Zespół naszego Oddziału składa się m.in. ze specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologów, endokrynologów, pulmonologów. W jednym miejscu zapewniamy możliwość szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia.