Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca przez 24 godziny lub dłużej. Pozwala to ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale też w trakcie wykonywania codziennych czynności. Badanie jest pomocne w diagnostyce przyczyn zasłabnięć, utrat przytomności oraz w rozpoznawaniu różnych zaburzeń rytmu serca. W Szpitalu Medicover badania te wykonujemy rejestratorami elektrokardiograficznymi 3- i 12-odprowadzeniowymi.