Chirurgia tętnic i żył

Większość chorób tętnic i żył doprowadza do nagłego lub powolnego zwężenia ich światła, aż do całkowitego ich zamknięcia. Powoduje to zaburzenia w ukrwieniu danego narządu.
Operacje wykonywane przez chirurgów naczyniowych w Szpitalu Medicover są często zabiegami ratującymi dany narząd lub życie chorego.
Polegają one na udrożnieniu naczynia, poszerzeniu jego światła, usunięciu patologii toczącej się w jego obrębie (np. usunięcie tętniaka), a w razie konieczności przeszczepieniu naczynia lub wstawieniu protez naczyniowych.

Do najczęstszych zabiegów chirurgii naczyniowej wykonywanych w Szpitalu Medicover należą:

 • operacje tętnic kończyn dolnych
 • operacje zwężenia tętnic szyjnych
 • leczenie zakrzepicy żylnej
 • operacyjne leczenie tętniaków
 • arteriografia tętnic i żył
 • operacje żylaków kończyny dolnej (metodą klasyczną lub RF) 
 • leczenie żylaków odbytu (metodą klasyczną lub RF) 
 • wewnątrznaczyniowe leczenie żył głębokich

Wewnątrznaczyniowe leczenie żył głębokich

Zakrzepica żył głębokich to inaczej powstanie skrzeplin wewnątrz głęboko położonych naczyń żylnych (żył głębokich podudzia, żyły podkolanowej, żył udowych lub biodrowych), doprowadzające do częściowego bądź całkowitego zatrzymania odpływu krwi żylnej w kierunku serca. Zazwyczaj proces formowania się skrzepliny cechuje się dość dużą dynamiką zmian. Zdarza się, że w momencie narastania skrzepliny w żyłach układu głębokiego dochodzi do obluzowania się jej fragmentu i wędrówki w stronę serce, a następnie krążenia płucnego. Mówimy wówczas o tzw. ostrej zatorowości płucnej, zjawisku, które jest stanem zagrożenia życia.   

Najcięższe formy zakrzepicy układu głębokiego to te, dotykające największych żył: udowych i biodrowych. Te ostatnie znajdują się w miednicy małej. Śmiertelność w tych przypadkach, jak i późniejsze konsekwencje wynikające z przebycia tego typu zakrzepicy 
(tzw. zespół pozakrzepowy), są największe. 

Współcześnie u Pacjentów po przebytej zakrzepicy segmentu biodrowo-udowego z powodzeniem stosuje się małoinwazyjne metody wewnątrznaczyniowe, polegające na wszczepianiu stentów żylnych. Specjalny stent włożony do zmienionego pozakrzepowo naczynia poprawia warunki odpływu krwi żylnej do serca, likwidując objawy niedrożności układu żylnego.

Leczenie przebytych zakrzepic biodrowo-udowych

U Pacjentów po przebytej zakrzepicy w segmencie biodrowo-udowym poza kompresjoterapią (zwykle jest to pończocha o II stopniu ucisku) i farmakoterapią (leki rozrzedzające krew), stosujemy wewnątrznaczyniowe formy udrożnienia zmienionych naczyń żylnych.

Najnowszym technologicznie osiągnięciem ostatnich lat są specjalne samorozprężalne stenty dedykowane do naczyń żylnych. Stosuje się je u Pacjentów po najcięższych formach zakrzepicy, u których doszło do powstania pozakrzepowego zwężenia żyły i uszkodzenia zastawek żylnych.

Sytuacje, w których najczęściej stosuje się zabiegi stentowania żył:

 • przebyta zakrzepica żył głębokich w odcinku biodrowo-udowym
 • kolejny epizod zakrzepicy biodrowo-udowej (tzw. zakrzepica nawrotowa)
 • rozwinięty zespół pozakrzepowy
 • zespoły uciskowe żył miednicy (np. zespół May-Thurnera) 
 • zakrzepice biodrowo-udowe wtórne do innych procesów z zewnątrz (np. Pacjenci nowotworowi)

Dla zapewnienia większego komfortu naszym pacjentom, chirurgia naczyniowa w Szpitalu Medicover wykonywana jest głównie przy zastosowaniu małoinwazyjnych metod operacyjnych. Metody te pozwalają na szybszy powrót pacjenta do zdrowia i codziennych zajęć oraz skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu nawet do jednego dnia.

Lekarze wykonujący zabiegi: prof. nadzw. UJK dr hab. n. med. Maciej Kielar, dr n. med. Marek Witkowski, lek. med. Cezary Szary, dr n. med. Michał Zawadzki.