Anestezjolog

Lekarz zajmujący się wszystkimi metodami znieczulenia pacjenta do zabiegów i operacji, a także po nich. Anestezjolodzy opiekują się pacjentami także z bólem przewlekłym.

Metody znieczulenia:

  • ZNIECZULENIE OGÓLNE wykonuje się przy użyciu leków dożylnych, podawanych przez założoną wcześniej kaniulę dożylną. W krótkim czasie po podaniu leków pacjent zasypia i jest nieświadomy wykonywanej procedury
  • ZNIECZULENIE PRZEWODOWE - podczas znieczulenia przewodowego cześć ciała np. noga lub ramię zostają czasowo wyłączone ruchowo i czuciowo (w wyniku wpływu leków na nerwy przewodzące bodźce bólowe i ruchowe oraz sploty nerwowe).
  • ZNIECZULENIE PODPAJĘCZYNÓWKOWE - podczas operacji pacjent może być przytomny lub może poprosić o środek nasenny. W zależności od podanych leków znieczulenie może trwać od 2 do 5 godzin. W krótkim czasie w obszarze znieczulonym występuje bezbolesność  i ograniczenia ruchomości. Może być zachowane czucie dotyku.
  • ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE - rodzaj znieczulenia miejscowego. Polega na wprowadzeniu do przestrzeni zewnątrzoponowej, znajdującej się w środku kręgosłupa, cienkiego cewnika a następnie podawaniu przez niego leków znieczulających tak, aby złagodzić dolegliwości bólowe.
  • BLOKADA SPLOTÓW I NERWÓW OBWODOWYCH - ten rodzaj znieczulenia wykonuje się podczas zabiegów w obrębie kończyn górnych i dolnych. Polega na podaniu środka znieczulenia miejscowego w obrębie splotów lub pni nerwowych unieruchamiających operowaną okolicę.

Konsultacje:

dr Anna Bańcer Anestezjolog
dr Andrzej Byszewski Anestezjolog dziecięcy
dr Aneta Czaplicka Anestezjolog
dr Ewa Górska Anestezjolog
dr Tomasz Kubik Anestezjolog
dr Joanna Macech–Smużewska Anestezjolog
dr Agnieszka Matus-Taraszewska Anestezjolog
dr Małgorzata Michna Anestezjolog
dr Joanna Michrowska - Axt Anestezjolog
dr Modest Pacałowski Anestezjolog
dr Małgorzata Szczepanik Anestezjolog
dr Magdalena Szczepanik-Bartoszcze Anestezjolog
dr Joanna Treszczanowicz Anestezjolog