Sedacja. Wskazania do sedacji wziewnej u dentysty

Najnowsze badania dowodzą, że lęk przed leczeniem stomatologicznym dotyczy znacznej części pacjentów. Prawie połowa badanych została zakwalifikowana do grupy umiarkowanego i wysokiego stopnia lęku przed zabiegami dentystycznymi. Na szczęście postęp w nauce i sposobach radzenia sobie z lękiem, pozwala komfortowo czuć się u dentysty wykorzystując jako skuteczną metodę uspokojenia - sedację.
Czym się różni sedacja od narkozy? Podczas sedacji wziewnej zachowana jest pełna świadomość.

Na czym polega sedacja?

Sedacja to uspokojenie bez utraty świadomości. Polega na zmniejszeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego. W tym celu pacjentowi podawane są odpowiednie środki farmakologiczne np. środek uspokajający lub nasenny w mniejszej dawce. Może być dożylna, doustna, domięśniowa, doodbytnicza. W stomatologii stosuje się sedację wziewną.

Co czuje pacjent w sedacji?

Charakterystyczne dla zabiegów w takiej procedurze jest to, że pacjent ma aktywną świadomość, choć czasami częściowo ograniczoną. Może odczuwać senność i równocześnie przestaje czuć napięcie i niepokój. Warto pamiętać, że środki farmakologiczne działają jeszcze kilka godzin po wizycie u dentysty. Metoda ta jest akceptowana i przyjmowana z entuzjazmem przez pacjentów obawiających się wizyt stomatologicznych.

Jak przebiega metoda sedacji wziewnej?

Sedacja jako jedna z najskuteczniejszych metod uspokajania pacjentów jest bardzo prosta. Pacjent podczas wizyty oddycha przez specjalną pachnącą maseczkę z mieszanką tlenu i podtlenku azotu tzw. gazu rozweselającego. W przeciwieństwie do sedacji farmakologicznej podtlenek azotu działa tylko w momencie podawania. Po wykonanym zabiegu stomatologicznym pacjent oddycha jeszcze tlenem przez ok. 3 do 5 minut i działanie gazu całkowicie ustaje. Pacjent wychodzi z gabinetu w stanie pełnej świadomości.

Czy sedacja jest bezpieczna?

Powszechnie stosuje się bezpieczną sedację podtlenkiem azotu, która pozwala na przeprowadzenie zupełnie bezstresowego leczenia stomatologicznego.

System sedacji MDM (Monitored Dial Mixer), stosowany w nowoczesnych klinikach, wyprodukowano w USA zgodnie z najwyższymi standardami produkcyjnymi, spełniającymi wysokie wymagania europejskich i międzynarodowych certyfikatów.

Sedacja to nie znieczulenie czy lek przeciwbólowy. To stan głebokiego uspokojenia, który ogranicza odczuwanie bólu w gabinecie dentystycznym.

Wskazania do sedacji

Metoda jest szczególnie pomocna u pacjentów z dentofobią – czyli panicznym lękiem przed zabiegami dentystycznymi, a także u dzieci do zminimalizowania strachu przed dentystą. Pomocna jest także u pacjentów z padaczką astmą, u których stres podczas zabiegu może wywołać nasilenie objawów choroby. Przez złagodzenie napięcia i lęku, zmniejsza się ryzyko ataku duszności i napadu padaczkowego.

Sedacja jest metodą bardzo popularną w krajach Europy Zachodniej, USA. W Polsce nadal niewielka liczba gabinetów jest przystosowana do jej użycia i bardzo powoli zwiększa się jej dostępność. Warto dodać iż metoda ta sprawdza się nie tylko w przełamywaniu strachu najmłodszych, ale również pacjentów dorosłych. Jest bezpieczna i nie pozostawia efektów niepożądanych. Warto ją polecić jako współczesną metodę walki ze strachem przed dentystą wśród dorosłych i metodę minimalizującą nieprzyjemne doznania w trakcie leczenia stomatologicznego najmłodszych.

Przeciwwskazaniami do sedacji jest ciąża, alkoholizm, narkomania, miastenia.

Sedacja u dzieci

Ponieważ sedacja gazem rozweselającym jest całkowicie bezpieczna, można ją stosować nawet u dzieci od 3. roku życia. Polega na użyciu mieszaniny gazów tlenu i podtlenku azotu celem relaksacji małego pacjenta. Bezpieczne proporcje tych gazów pozwalają przenieść dziecko w świat marzeń sennych, jednocześnie nie pozbawiając kontaktu z otoczeniem. Dziecko w trakcie sedacji nie zasypia, ale również nie jest świadome tego, co dzieje się wokół niego.

Dzięki sedacji można pokonać lęk pacjenta. Często stosuje się ją u dzieci.

Mieszanina sedacyjna podawana jest przez cały czas trwania zabiegu przez specjalną, kolorową i pachnącą maseczkę, którą dziecko samo wybiera przed zabiegiem. Po zakończonym leczeniu dziecko powraca do stanu pełnej świadomości dzięki podaniu czystego tlenu. Stosowana w stomatologii sedacja wziewna uspokaja pacjenta i pozwala na przeprowadzenie zupełnie bezstresowego leczenia stomatologicznego.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 26.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 08.03.2023