Wystąpienie naszych ekspertów - Kick off Meeting dla lekarzy stażystów W Warszawie.

2 października w Otwocku pod Warszawą lek. med. Patryk Poniewierza, p.o. dyrektora medycznego Medicover oraz Wioleta Bąk -Faszczewska, koordynator zespołu rekrutacji lekarskich w Medicover, wystąpili jako eksperci na spotkaniu szkoleniowymi Kick off Meeting dla lekarzy stażystów organizowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Eksperci Medicover omawiali tematy: Komunikacja Lekarz-Pacjent (Patryk Poniewierza) oraz Ja lekarz na rynku pracy (Wioleta Bąk - Faszczewska). Zagadnienia prezentowane na spotkaniu zostały dobrane tak, aby maksymalnie ułatwiać młodym lekarzom wejście w zawód.

Medicover podczas wydarzenia mogł zaprezentować się jako potencjalny pracodawca dla młodych lekarzy kończących właśnie staż, a zarazem partner merytoryczny dla OIL. Dzięki Medicover Sport mogliśmy również przeprowadzić losowanie dwutygodniowych zaproszeń do sieci naszych klubów Calypso, które wzbudziło niemałe zainteresowanie wśród młodych lekarzy.

Dziękujemy prelegentom za udział w wydarzeniu oraz Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie za partnerstwo i profesjonalne przygotowanie wydarzenia.

Data dodania 04.10.2021
Data ostatniej aktualizacji 25.03.2022