Medicover, poprzez długoterminową strategię wzrostu i rozwoju, daje swoim pracownikom duże możliwości kształtowania własnej kariery w wewnętrznych strukturach. Promuje rozwój poprzez wewnętrzne procesy rekrutacyjne, programy rozwojowe, szkolenia stacjonarne oraz w formie e-learningu, dając przez to możliwość wymiany wiedzy i zdobywania doświadczenia wewnątrz organizacji.

Planując rozwój z naszymi pracownikami wykorzystujemy metodę 70/20/10, która polega na zastosowaniu skutecznych i elastycznych sposobów nabywania kompetencji oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.

Przykładowe działania rozwojowe realizowane w Medicover

Szkolenia Językowe

Medicover oferuje pracownikom możliwość skorzystania z nauki języków obcych. Zajęcia są współfinansowane przez Medicover. Nauka odbywa się w miejscu pracy, w kameralnych grupach, a program dostosowany jest do specyfiki pracy.

Akademia Menadżera Medicover

Dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową w roli menadżera, przygotowaliśmy Akademię Menadżera Medicover. Uczestnicy podczas sesji warsztatowych oraz zadań wdrożeniowych realizują program w oparciu o obowiązujący w Medicover model przywództwa.

Grupowy Program Rozwojowy

Podczas warsztatów, szkoleń, spotkań, bezpośredniego kontaktu z najwyższą kadrą zarządzającą oraz poprzez prowadzenie projektów wspierającymi realizację strategii Medicover uczestnicy programu rozwijają kluczowe kompetencje biznesowe. W programie uczestniczą pracownicy z całej Europy.

Standard Zarządzania Projektami

Medicover to dynamicznie rozwijająca się organizacja, pracując z nami będziesz miał wpływ na zmiany oraz kreowanie standardów. Tu wspólnie wypracowaliśmy i stosujemy unikatowe standardy: Obsługi Klienta, Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą.

Ofertę rozwoju w zakresie zarządzania projektami w Medicover kierujemy do wszystkich, którzy uczestniczą w realizacji projektów. W aktywnościach rozwojowych uczestniczyć mogą zarówno osoby rozpoczynające przygodę z projektami, jak i te bardziej zaawansowane, które pragną pogłębić swoją wiedzę. Oferujemy różne formy zdobywania kompetencji  jak: szkolenia on-line, warsztaty, spotkania z mentorem oraz formę action-learning.

Standard Zarządzania Zmianą

Aktywności rozwojowe dotyczące obszaru zarządzania zmianą adresujemy do menadżerów oraz do osób wdrażających zmiany w ramach realizowanych projektów. W ramach programu zapraszamy na warsztaty również pracowników, którzy chcą się rozwijać i chcą uelastyczniać swoje podejście do zmian.

WHY: Budujemy zaufanie ludzi do zmian i podnosimy sens oraz efektywność zmian, zmniejszamy ryzyko wdrażania błędnych zmian.

HOW: Poprawiamy komunikację zmian oraz polepszamy wsparcie ludzi we wdrażaniu zmian.

WHAT: Wdrażamy LIFEPACK, czyli zestaw narzędzi do lepszej komunikacji zmian na co dzień.