Klauzula informacyjna DENTIM SP. Z O.O

Klauzula informacyjna

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych

DENTIM SP. Z O.O., Johna Baildona 12/3, 40 -115 Katowice /Podmioty wymienione poniżej jako współadministrator*

 
 

Cele przetwarzania

Prowadzenie rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz rekrutacje przyszłe, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji

 

Podstawy prawne przetwarzania

Usprawiedliwiony interes Administratora danych

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie

 

Źródła danych i uzyskiwane dane

Dane otrzymane od Ciebie, dane z polecenia pozyskane od osób trzecich, Dane pochodzące ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do przenoszenia danych,

prawo dostępu do danych,

prawo sprzeciwu,

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DENTIM SP. Z O. O.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie DENTIM SP. Z O.O., Johna Baildona 12/3, 40 -115 Katowice  (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres:. Pion Personalny, DENTIM SP. Z O.O., Johna Baildona 12/3, 40 -115 Katowice

- telefonicznie: 22 592 7000

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: DENTIM SP. Z O.O., Johna Baildona 12/3, 40 -115 Katowice

- przez e-mail: iod@medicover.pl

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe pozyskane ze źródeł wskazanych powyżej, przetwarzamy w celu nawiązania współpracy. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie o nawiązanie współpracy i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować cele związane z procesem nawiązania współpracy,
 • obsłużyć reklamacje/ roszczenia jeśli wpłyną,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.
 1. Informacje dotyczące profilowania (dotyczy tylko lekarzy)

Analizujemy kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji do momentu zakończenia procesu rekrutacji, gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat. W przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 6 lat.

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 • dostawy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami,
 • dostawcy usług IT i systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

8. Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

* Współadministrator danych:

Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (Publ) S.A Oddział w Polsce, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, Medicover Senior Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Medvit Sp. z o.o., ul. Puławska 42b, 05-500 Piaseczno, Denta Care Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Benefits Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, OK System S.A., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, NEOMEDIC Spółka Akcyjna, al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c, 31-476 Kraków, Prestige Dent Stomatologia Sp. z o.o., ul. Oławska 9, 50-950, Dentim Clinic Johna Baildona 12/3 40 – 115 Katowice