Międzynarodowa Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii przyznana w Polsce już po raz trzeci

23 grudnia, w dniu 75 urodzin Jej Wysokości Królowej Sylwii, zostały ogłoszone wyniki we wszystkich 4 krajach, w których odbywa się konkurs o międzynarodową Nagrodą Pielęgniarską Królowej Sylwii, Queen Silvia Nursing Award (QSNA) – w Szwecji, Finlandii, Polsce oraz Niemczech. Organizatorem QSNA w Polsce jest Fundacja Medicover.

Nagroda przyznawana studentom pielęgniarstwa za innowacyjny pomysł poprawiający opiekę nad osobami starszymi w Polsce ma na celu sprostanie jednemu z największych wyzwań przyszłości, jakim jest starzejące się społeczeństwo. Naszym zadaniem, jako organizatora QSNA w Polsce, jest stymulowanie wymiany pomysłów oraz dialogu w zakresie możliwości rozwoju opieki i usług dla osób starszych. Nagroda ma na celu również podkreślenie, że zawód pielęgniarki i pielęgniarza, to zajęcie ciekawe i dające wiele możliwości rozwoju -mówi Marcin Radziwiłł, Managing Director of Medicover Foundation.

Stypendium to 25 000 zł i udział w stażu w sektorze zdrowia i opieki polskich i międzynarodowych partnerów.

Laureatką trzeciej już polskiej edycji QSNA została Paulina Pergoł, studentka I roku studiów magisterskich pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zwycięski projekt „Lidty do przyjaciela”, polegający na systematycznej wymianie korespondencji między wolontariuszami, a pensjonariuszami Domów Seniora, ma na celu poprawę kondycji psychicznej osób starszych, bez sięgania po środki farmakologiczne. Starsze, samotne osoby będą mogły dzięki temu poczuć się dla kogoś ważne.

Badania podają, że nawet 20% osób powyżej 65 roku życia czuje się bardzo samotnych, nie mają z kim porozmawiać na temat codzienności, nie mówiąc już o wspominaniu starych, dobrych czasów. Do Domów Seniora często trafiają osoby, którym nikt nie jest w stanie zapewnić opieki, i nie mają bliskiej rodziny.

Chciałabym stworzyć pocztę, dzięki której osoby chętne mogłyby regularnie wymieniać korespondencję z pensjonariuszami Domów Seniora. Pomysł „Listy do przyjaciela” oparty jest na tworzeniu relacji z drugim człowiekiem. Młodzi ludzie mają dużą łatwość w nawiązywaniu relacji chociażby za pomocą korzystania z portali społecznościowych, osoby starsze które są niepełnosprawne, przebywają w Domach Pomocy Społecznej nie mają takich możliwości. Mój projekt powstał z myślą o tym, aby żadna osoba starsza nie czuła, że ze swoimi problemami, chorobą została sama. Uważam również, że pisanie listów pozwala przywrócić wspomnienia, ćwiczy również pamięć i poprawia sprawność umysłową– mówi Paulina Pergoł, laureatka QSNA 2018.

 

Członkowie komisji konkursowej dostrzegają dużą potrzebę inicjatywy, która odpowie na problem samotności osób starszych i w prosty sposób pomoże im zbudować nowe relacje. Wymiana listów nie wymaga dużo czasu i nie zna granic – pisać można z innej miejscowości, a nawet innego kraju. Każdy z nas zna radość z otwierania oczekiwanego listu, a poprawa samopoczucia pomaga . osiągać lepsze efekty w leczeniu chorób osób starszych– mówi lek. Małgorzata Kiljańska, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Dyrektor ds. Procesów Biznesowych w Medicover, członek Rady Programowej i Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia kierunku „Pielęgniarstwo AWF-Medicover”.

Paulina Pergoł wiosną 2019 roku otrzyma Nagrodę od Jej Królewskiej Mości Królowej Silvii wraz z laureatami ze Szwecji, Finlandii i Niemiec.

W edycji QSNA 2018, po raz pierwszy organizatorzy podjęli decyzję o przyznaniu dwóch dodatkowcyh wyróżnień.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z dumą już po raz trzeci objęła Honorowym Patronatem QSNA w Polsce. Idea nagrody, jaką jest podkreślenie znaczenia zawodu pielęgniarki jest nam szczególnie bliska, dlatego też zdecydowaliśmy się na przyznanie dodatkowego wyróżnienia od Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych oraz nagrody wpostaci tabletu. Daniel Ślagor, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, zaproponował stworzenie portalu internetowego “Integrator”, na którym seniorzy zgłaszaliby swoje potrzeby, np. zrobienie zakupów, transport na wizytę lekarską. Na tym samym portal zgłaszałyby się osoby chcące pomóc seniorom w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Postawa Daniela, który nacodzień aktywnie wspiera seniorów, a jego marzeniem jest  wybudowanie od podstaw Domu Seniora, który byłby prowadzony w najwyższych standardach opieki, zwróciła naszą szczególną uwagę. Trzymamy kciuki za realizację celu! – Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wierzymy w to, że pasja i energia młodych ludzi, zaangażowanych w QSNA, przyniesie w przyszłości pozytywne zmiany w opiece nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Cieszy nas, że studenci pielęgniarstwa zgłaszają pomysły dotyczące materiałów chłonnych, czyli produktów, jakie firma Essity i marka Tena oferuje dla osób cierpiących na nietrzymanie moczu.  Z radością przyznaliśmy wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 5000 zł Annie Kołodziej, absolwentkce Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Krakowie, która obecnie jest w trakcie realizacji specjalizacji z pielęgniarstwa chirurgicznego. Studentka zaproponowała stworzenie “pieluchomajtek” z wykorzystaniem materiałów, mających działanie akntyodleżynowe. Produkt zawierałby również substancje pielęgnujące skórę – Anna Grześkowiak, opiekun medyczny. Brand Menager Essity Poland.

Laureat poza Nagrodą od Jej Królewskiej Mości Królowej Silvii oraz stypendium, otrzymuje również możliwość uczestniczenia w aktywnościach, mających na celu dostarczenie nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie opieki nad osobami starszymi. Już 25 stycznia 2019 r. polska laureatka weźmie udział w Springer Nursing Congress, w Berlinie, gdzie po raz pierwszy spotka się z laureatkami ze Szwecji, Finlandii oraz Niemiec. Kolejny krok to udział w indywidualnym szkoleniu z autoprezentacji, przygotowujący laureatkę do wygłoszenia przemówienia podczas uroczystości w Ambasadzie Szwecji w Warszawie, a następnie przed Królową Sylwią, podczas ceremonii wręczenia nagród w Sztokholmie. Mamy nadzieję, że najbliższe miesiące będą dla Pauliny pełne inspirujących spotkań z ciekawymi osobami – mówi Agnieszka Karasińska, Koordynator Projektu QSNA, Fundacja Medicover.

Stypendium zostało utworzone przez Swedish Care International & Forum for Elderly Care i jego realizacja stała się możliwa w Polsce dzięki współpracy z Fundacją Medicover.

Data dodania 07.01.2019
Data ostatniej aktualizacji 01.02.2019