IT w Medicover

W skład Pionu wchodzą różne jednostki odpowiadające za rozwój systemów informatycznych usprawniających obsługę naszych Klientów, Pacjentów, wspierających pracę lekarzy oraz innych pracowników.

Pracownicy działu pomagają również naszym pracownikom i współpracownikom w rozwiązywaniu codziennych problemów technicznych. 

W ramach zespołu IT zatrudniamy:

  • administratorów, 
  • analityków,
  • programistów.

Nasi eksperci mają możliwość pracy z najnowocześniejszymi systemami, realizując złożone projekty informatyczne w Polsce i zagranicą.

Zainteresowany współpracą? Dołącz do nas!

Data dodania 06.09.2019
Data ostatniej aktualizacji 23.08.2022