Akcja Szanuje Ciebie, Szanuj Mnie wciąż trwa w Medicover!

Rozpoczęty w ubiegłym roku projekt Szanuje Ciebie, Szanuj Mnie jest ciągle obecny we wszystkich placówkach Medicover. Projekt skierowany jest do wszystkich pracowników Medicover, którzy mają kontakt z pacjentem i zapewniają mu najwyższej jakości opiekę – personelu medycznego i niemedycznego w naszych Centrach Medycznych, pracowników aptek i salonów optycznych a także pracowników działu Obsługi Pacjenta i Call Center.  Inspiracją dla tego projektu jest akcja #szanujmedyka przeprowadzona przez Śląską Izbę Lekarską i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Pozytywny przekaz akcji #Szanuje Ciebie, Szanuj Mnie skupia się przede wszystkim na szacunku wobec drugiego człowieka. Obciążeni pandemicznym kryzysem pracownicy Medicover potrzebują życzliwości naszej i pacjentów, zwłaszcza w tak trudnym czasie.

Symbolem akcji są noszone przez pracowników przypinki „Szanuje Ciebie Szanuj Mnie” oraz plakaty umieszczone przy stanowiskach rejestracji w Centrach Medycznych.

W celu wzmocnienia akcji i uświadomienia jej przekazu stworzyliśmy krótkie video, które umieściliśmy w kanałach social media i online. Naszym celem jest wsparcie naszych pracowników i przekazanie, że doceniamy ich wcale niełatwą pracę.

Data dodania 15.02.2022
Data ostatniej aktualizacji 08.03.2023