Porównanie pakietów dla seniora: Standard, Standard+

Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

STANDARD+
 

zakres pakietu

STANDARD
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich

5

5
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, 

internista,
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 25 ponad 25

Badania RTG

3

3
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

29 29

Pogotowie ratunkowe

tak tak

Szczepienia

grypa grypa

Stomatologia

przegląd (1/rok) przegląd (1/rok)

Cena miesięczna

od 106 zł od 68 zł