Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Produkt dla osób do 67. roku życia.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

CLASSIC+
 

zakres pakietu

CLASSIC
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich

11 dla dorosłych,
11 dla dzieci

11 dla dorosłych,
11 dla dzieci
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 200ponad 200

Badania USG

14

14
dopłata 15 zł

Badania RTG

105

105
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

9090

Pogotowie ratunkowe

taktak

Szczepienia

grypagrypa

Stomatologia

przegląd (1/rok)przegląd (1/rok)

Cena miesięczna

od 143 zł

(cena zależna od wieku, ilości osób i ankiety)

od 94 zł

(cena zależna od wieku, ilości osób i ankiety)

 

Cena za cały rok (10% taniej)

od 1544,40 zł

(cena zależna od wieku, ilości osób i ankiety)

od 1015,20 zł

(cena zależna od wieku, ilości osób i ankiety)