Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

MEDIUM+
 

zakres pakietu

MEDIUM
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich

28

28
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista,
chirurg, ortopeda

internista,
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 340ponad 340

Badania USG

24

24
dopłata 15 zł

Badania RTG

105

105
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

142142

Pogotowie ratunkowe

taktak

Szczepienia

grypagrypa

Stomatologia

przegląd (1/rok)przegląd (1/rok)

Wizyty domowe

2/rok2/rok - dopłata 15 zł

Cena miesięczna

od 259 złod 183 zł