Porównanie pakietów dla seniora: Elite, Elite+

Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Pakiet dedykowany dla osób do 75. roku życia.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań,
- 500 zł za każdy pobyt w placówce lub szpitalu związany
  z realizacją procedur Chirurgii jednego dnia oraz Usług szpitalnych
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

ELITE+
 

zakres pakietu

ELITE
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich

62 62
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista,
chirurg, ortopeda
internista,
chirurg, ortopeda
dopłata 15zł

Badania laboratoryjne

ponad 700 ponad 700

Badania USG

56 56
dopłata 15zł

Badania RTG

124 124
dopłata 15zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

159 159

Pogotowie ratunkowe

tak tak

Szczepienia

grypa grypa
dopłata 15 zł

Stomatologia

przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)
przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)

Wizyty domowe

tak tak
dopłata 15zł

Rehabilitacja

30 zabiegów/rok 30 zabiegów/rok

Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą

do 300 tys. zł do 300 tys. zł

Prowadzenie ciąży

tak tak

Chirurgia jednego dnia

tak tak
dopłata 500zł

Hospitalizacja - leczenie
i pobyt w szpitalu

tak tak
dopłata 500zł

Cena miesięczna

od 551 zł od 406 zł