Porównanie pakietów: Classic, Classic+

 

CLASSIC+
 

zakres pakietu

CLASSIC
z dopłatami

zakres pakietu

Ilość specjalizacji lekarskich

21

21
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 200 ponad 200

Badania USG

14

14
dopłata 15 zł

Badania RTG

105

105
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

90 90

Pogotowie ratunkowe
i transport medyczny

tak tak

Szczepienia

grypa grypa

Stomatologia

przegląd (1/rok) przegląd (1/rok)

Cena miesięczna

139 zł 91 zł

Cena za cały rok (10% taniej)

1501,20 zł 982,80 zł