Porównanie pakietów dla seniora: Classic, Classic+

Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

CLASSIC+
 

zakres pakietu

CLASSIC
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich

11

11
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista,
chirurg, ortopeda

internista,
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 200 ponad 200

Badania USG

14

14
dopłata 15 zł

Badania RTG

105

105
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

90 90

Pogotowie ratunkowe

tak tak

Szczepienia

grypa grypa

Stomatologia

przegląd (1/rok) przegląd (1/rok)

Cena miesięczna

od 164 zł od 107 zł