Zdrowie w dużej firmie

Zdrowotny pakiet rodzinny to efektywne narzędzie znacząco obniżające koszty związane z absencją pracowników. Jest to też najbardziej pożądany benefit pozapłacowy stanowiący ważny argument w procesie rekrutacji. Pozwala zatrzymać najlepszych pracowników i podnosi efektywność ich pracy.

Z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” wynika, że pracodawca oferując pracownikom opieką w Medicover może zaoszczędzić 1 004 zł na jednego zatrudnionego rocznie.  Kwota ta została obliczona na podstawie siedmiu najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród polskich pracowników i obejmuje zarówno koszty nieobecności w pracy, jak i obniżonej efektywności związanej z chorobą. Oznacza to, że firma zatrudniająca około 100 pracowników, dzięki dostępowi do efektywnej opieki zdrowotnej, jest w stanie wygenerować roczne oszczędności przekraczające 100 tysięcy zł.

Zysk pracodawcy i pracownika

Z sondaży CBOS wynika, że od lat dla większości Polaków sensem życia jest rodzina. Dlatego prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny staje się już standardem, którego oczekuje podejmujący pracę w dużej firmie. Taki benefit znacząco poprawia wizerunek przedsiębiorstwa. Zważywszy, że w państwowej służbie zdrowia szukanie placówki, która świadczy specjalistyczne usługi nie jest łatwe i trzeba obdzwonić wiele poradni, w dodatku na wizytę u specjalisty czeka się średnio prawie trzy i pół miesiąca, a przychodnie rzadko umawiają pacjentów na konkretne godziny – chorujący pracownik traci wiele czasu zanim uzyska potrzebną pomoc. Korzystanie z prywatnych usług lekarskich wymaga też zaangażowania czasowego na znalezienie odpowiedniego specjalisty oraz sporo kosztuje.  Rodzinny pakiet medyczny dla pracowników pozwala więc zaoszczędzić czas i pieniądze. Zwłaszcza, że oferuje opiekę kompleksową, dostęp do wielu specjalistów, profilaktyki, lekarzy rodzinnych, medycyny pracy, zaawansowanej diagnostyki, stomatologii i rehabilitacji, a także pełnoprofilowej opieki szpitalnej. Gwarantuje opiekę w ciąży i nad dziećmi, dostęp do pediatrów i rejestrację na umówioną godzinę oraz wizyty domowe. Poza tym wszystkie badania i terapię można wykonać zazwyczaj w jednym miejscu, bez zbędnego czekania w kolejkach.

Dzieci chorują częściej

Statystyki pokazują, że z roku na rok w Polsce rośnie liczba absencji pracowniczych, a co za tym idzie  kosztów ponoszonych z tego tytułu przez przedsiębiorców. Przeciętna absencja pracownika to już ponad 12 dni w roku. Szczególnie często na zwolnieniach przebywają osoby w okolicach "trzydziestki". Mogą sobie na to pozwolić, bo pracodawcy nie chcą ich stracić. Ze zwolnień korzystają też rodzice chorujących dzieci. Jednak dla wielu z nich nie jest problemem zapewnienie opieki dzieciom podczas choroby, bo ich potomstwem opiekują się dziadkowie lub niania. Największym wyzwaniem okazuje się dostanie do lekarza, zwłaszcza że pediatrów w Polsce brakuje. Tymczasem jedna infekcja miesięcznie u przedszkolaka to norma, co oznacza 12 infekcji w roku. Pakiet rodzinny oferuje dostęp do pediatrów i rejestrację na umówioną godzinę oraz wizyty domowe. Wtedy rodzic nie musi zwalniać się z pracy, bo do lekarza może iść babcia lub opiekunka. W ramach pakietu medycznego dla pracowników można również wykonać kontrole lekarskie. 

Zdrowy pracownik jest efektywniejszy

Dobrze leczone choroby przewlekłe, jak astma, cukrzyca, łuszczyca czy RZS pozwalają prowadzić normalne, aktywne życie zawodowe. Złe leczenie skutkuje częstszym przebywaniem na zwolnieniach lekarskich. Trzeba też pamiętać, że przewlekła choroba jednego z domowników oznacza, że w pewnym sensie choruje cała rodzina. Dlatego tak ważna jest dobrej jakości opieka medyczna dla wszystkich domowników. W Medicover każdy lekarz ma dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Widząc chorego po raz pierwszy, może dowiedzieć się, na co się leczy i jakie leki zażywa. Pozwala to skoordynować opiekę i minimalizować niepożądane skutki uboczne działania medykamentów. Istotne dla jakości opieki zdrowotnej jest też monitorowanie jej efektów. Medicover na bieżąco dzięki narzędziom informatycznym taki monitoring prowadzi.

E - rewolucja

Z raportu „Health at Glance 2018” wynika, że Polska nadal należy do krajów o najniższej w UE liczbie lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców. W efekcie przeznaczają oni na konsultację jednego chorego zbyt mało czasu. Miedzy innymi z tego powodu pacjenci w Polsce słabo oceniają jakość opieki medycznej – tylko jeden na dwóch uważa, że lekarz zaangażował się w decyzje dotyczące jego zdrowia i leczenia. E-zdrowie daje możliwość usprawniania i podnoszenia jakości opieki medycznej dla pracowników. W Medicover rocznie 4 miliony wizyt umawianych jest online, a jedna trzecia wszystkich konsultacji odbywa się przez Internet lub telefon. Pacjenci wysoko oceniają dostęp do konsultacji lekarskich bez konieczności odwiedzania centrum medycznego korzystając z czatu, wideokonsultacji czy rozmowy telefonicznej z lekarzem. Medicover Polska wystawia już e-zwolnienia i e-recepty. Wystawienie e-zwolnienia trwa zdecydowanie krócej niż wypisywanie papierowego dokumentu i jest to duża oszczędność czasu zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Chory nie musi zanosić zwolnienia do pracy, a pracodawca wie, że będzie on nieobecny zaraz po wypisaniu zwolnienia. E-recepta ułatwia dostęp do danych medycznych i przyspiesza zakup leków. Osoby, które korzystają z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) nie muszą już posługiwać się papierowym wydrukiem recepty. Jej elektroniczny odpowiednik dostają SMS-em czy drogą mailową. Medicover od lata wdraża także medyczną dokumentację elektroniczną, dzięki której lekarz ma pełną wiedzę na temat zdrowia pacjenta i posiada dostęp do jego wyników badań.

Podział kosztów

Koszt rodzinnego pakietu medycznego dla pracowników można rozłożyć pomiędzy firmę a pracownika. Wykorzystując np. kryterium podatkowe, sumuje się profilaktykę i medycynę pracy, których wartość podlega zwolnieniu z podatku dochodowego oraz część indywidualną i rodzinną, których wartość stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu. Udział poszczególnych części Medicover proponuje w sposób zindywidualizowany dla każdego klienta i programu opieki w oparciu o analizę zakresu świadczeń zawartych w programie opieki oraz specyfikę danego klienta, w tym m.in. narażenia zawodowe, jakim podlegają pracownicy oraz inne uwarunkowania. Klient może zaproponować i zlecić Medicover inny podział ceny, który najlepiej mu odpowiada.

Dodatkowo Medicover Polska umożliwia skorzystanie z systemu współpłacenia, czyli mechanizmów pozwalających na obniżenie wysokości składki. Oznacza to, że w zamian za niewielkie opłaty ponoszone w momencie korzystania z wybranych usług (konsultacji, badań), składka miesięczna może być niższa nawet o 30 proc. w porównaniu z pakietem o takim samym zakresie, ale bez opcji z dopłatami.

e-Member - zdrowe zarządzanie

Zarządzanie opieką, pakietami rodzinnymi jest bardzo łatwe dzięki aplikacji e-Member. Jest to system obsługi Klientów Korporacyjnych. Umożliwia zgłaszanie nowych zatrudnionych i ich rodzin online do opieki w Medicover, dzięki czemu mogą od razu z niej korzystać. Dodanie nowej osoby do opieki medycznej oraz zmiana programu opieki są możliwe w każdym dowolnym dniu miesiąca . W przypadku, gdy nie odbywa się to wraz z początkiem okresu rozliczeniowego, opłata jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni objętych opieką medyczną. E-Member pozwala też przez Internet zmienić dotychczasowe programy osób objętych opieką medyczną.

Dodatkowym atutem aplikacji e-Member jest moduł Medycyna Pracy.  Za jego pomocą można  sprawdzić ważności orzeczeń Medycyny Pracy, wystawić e-skierowania na badania Medycyny Pracy oraz kontrolować status realizacji badań medycyny pracy. Poprzez e-Member można pobrać e-fakturę oraz specyfikację od razu po ich wystawieniu , a także wygenerować bieżące raporty dotyczące opieki medycznej. W e-Member są również dostępne informacje  na temat nowych usług oraz promocji - mówi Bartosz Mikołajczyk, Kierownik Obsługi Klienta w Medicover.